Konfirmimi i ligjshëmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës 020-558/18, 13.07.2021

Publikuar më: 13/07/2021