Konfirmimi i ligjshmërisë e aktit të Kuvendit të Komunës së Podujevës 020-1131/3, 09.02.2023.

Publikuar më: 09/02/2023