Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Ferizajt; 020- 364/1; 22.06.2020

Publikuar më: 22/06/2020