Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Gjakovës; 020-116/6; 28.02.2020

Publikuar më: 28/02/2020