Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Pejës; 020-1239/3; 17.12.2019

Publikuar më: 17/12/2019