Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Suharekës; 020-631/1; 11.09.2020

Publikuar më: 11/09/2020