Konfirmimi i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Gjakovës, 01Nr.011-2543

Publikuar më: 20/11/2018