Konfirmimi i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Gjakovës, 01Nr.011-2545

Publikuar më: 20/11/2018