KONTAKTI

Zyra e Sekretares

Emri Mbiemri: Sibel Gutiq

Pozita: U.D. Udhëheqëse e Zyrës së SP-së

Tel: +383 (0) 200 35 661

Email: sibel.gutiq@rks-gov.net

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati  13

Prishtinë

Republika e Kosovës

Divizioni për Komunikim Publik

Emri Mbiemri: Yll Valla

Pozita: Udhëheqës i Divizionit

Tel: +383 (0) 200 35 567

Email: yll.valla@rks-gov.net

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati  13

Prishtinë

Republika e Kosovës

Zyra e Ministrit

Emri Mbiemri: Zorica Marinkovic

Pozita: Shefe e Protokollit në Kabinetin e Ministrit

Tel: + 383 (0) 200 35 557
Tel: + 383 (0) 200 35 598

Email: zorica.marinkovic@rks-gov.net

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati 13

Prishtinë

Republika e Kosovës