On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

3.2 milionë euro ndahen nga fondet e BE-së për projekte të përbashkëta ndërkufitare Kosovë – Mali i Zi

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me mbështetje të Sekretariatit të Përbashkët Teknik ka organizuar sot në Pejë ceremoninë për ndarjen e granteve për 10 projekte në vlerën mbi 3.2 €, të përzgjedhura në kuadër të thirrjes së tretë të programit të BNK-së Kosovë – Mali i Zi, të financuara nga fondet e BE-së IPA II (2014-2020).

Ceremonia u hap nga Ministri Elbert Krasniqi, i cili në fjalën e tij përshëndetëse theksoi se bashkëpunimi ndërkufitar është bërë një faktor dhe ndër prioritetet më të rëndësishme për vendin tonë, i cili për shkak të potencialit të tij është shndërruar në një mundësi për zhvillim ekonomik i cili përmirëson shumë aspekte të jetës së qytetarëve, promovon marrëdhëniet ekonomike ndërmjet dy vendeve, hap perspektiva zhvillimore dhe mundësi për menaxhim më të mirë të mjedisit ndërkufitar, si dhe ofron shkëmbim të praktikave dhe përvojave më të mira.

Ministri Krasniqi më tej shtoi para të pranishmve se me kontraktimin e projekteve të thirrjes së tretë mund të konstatohet që zbatimi dhe njeherazi përmbyllja e IPA II mund të konsiderohet e suksesshme.

Zëvendëssekretari në Ministrinë për Çështje Evropiane të Malit të Zi, z. Rashoviq theksoi se në kuadër të programit IPA II janë financuar 23 projekte me vlerë totale mbi 7 milionë euro në fushat e punësimit, mobilitetit të fuqisë punëtore dhe sociale dhe përfshirjen kulturore, mbrojtjen e mjedisit dhe turizmin. Ai shtoi se pritet edhe kontraktimi i një projekti tjetër nga lista rezervë, i cili do ta rrisë përqindjen e kontraktimit të kësaj thirrjeje në gati 100%.

Zv. Drejtoresha e Përgjithshme e Drejtorisë për Financimin dhe Kontraktimin e Fondeve të BE-së në Ministrinë e Financave znj. Jelena Davidoviq theksoi rëndësinë e fondeve ndërkufitare të Bashkimit Evropian që kontribuojnë në një cilësi më të mirë të jetës për qytetarët që jetojnë në zonën e programit. Ajo poashtu theksoi se ka pasur interesim të madh nga aplikuesit për këtë thirrje dhe se janë kontraktuar 10 projekte në vlerë prej 3.2 milionë euro dhe se pritet të kontraktohet edhe një projekt. Gjithashtu, ajo përgëzoi të gjithë përfituesit e projekteve dhe u uroi realizim të suksesshëm të projekteve.

Zëvendës shefi i Bashkëpunimit në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, z. Alessandro Biancardi vlerësoi bashkëpunimin e dy vendeve dhe paralajmëroi vazhdimin e mbështetjes së Bashkimit Evropian përmes IPA III që do t’i mbështesë iniciativat ndërkufitare përmes alokimeve për periudhën 2021-2027. Ai theksoi se Komisioni Evropian monitoron ndikimin e projekteve ndërkufitare në zhvillimin e rajonit ndërkufitar dhe përmirësimin e standardit të jetesës së popullatës në zonën e programit. Ai gjithashtu theksoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë përmirësimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe zhvillimin socio-ekonomik të zonës kufitare.

Ceremonia vazhdoi me prezantimin e rezultateve nga thirrja e 3-të për propozime, ndarjen e certifikatave për përfituesit e granteve si dhe prezantimin e projekteve të financuara në kuadër të Thirrjes së 3-të për Propozime nga përfituesit e granteve.

Ceremonia u mbyll me prezantimin e një filmi dokumentar të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar.

Këto projekte kanë për synim të pëmirësojnë jetën e banorëve të zonave ndërkufitare në fushën e punësimit dhe përfshirjes sociale, inkurajimit të turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe mbrojtjes së mjedisit.

Në këtë ceremoni ishin të pranishëm kryetarë të komunave, përfituesit e projekteve, përfaqësues nga zyra e BE-së, SO të Malit të Zi dhe Kosovës, media si dhe nga shoqëria civile.

Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë zbatohet nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës dhe Ministria për Çështje Evropiane, ndërsa Autoritet Kontraktues është Drejtoria për Kontraktimin e Fondeve të IPA në Ministrinë e Financave të Malit të Zi.

Më shumë info lidhur me programin mund të merrni në linkun: https://cbc-mne-kos.org/sq/