On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

CEREMONIA E NISJES SË PROJEKTIT

17 Shtator 2021, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me partnerët e saj, Ambasadën e Japonisë në Kosovë dhe Bankën Botërore kanë nisur projektin “Komunat për të Rinjtë në Kosovë” (M4Y) në një ceremoni të organizuar publikisht duke respektuar rreptësisht masat anti-Covid -19. Kjo ngjarje u zhvillua në prani të Kryeministrit të Kosovës, z. Albin Kurti, Ministrit të MAPL, z. Elbert Krasniqi, të Ngarkuarit me Punë të Ambasadës së Japonisë në Kosovë, z. Mitsunori Ogasawara, Menaxherit të Bankës Botërore Zyra në Kosovë, z. Massimiliano Paolucci, kryetarëve të komunave të përzgjedhura, partnerëve zbatues të projektit dhe mediave.

Kryeministri Albin Kurti në fjalën e tij hyrëse deklaroi se “Si Kryeministër, jam i lumtur që sot ne po ndajmë vizionin tonë të përbashkët për të krijuar mundësi të reja për të rinjtë tanë, për të mbështetur komunat e përzgjedhura në bashkëpunimin me të rinjtë në adresimin e nevojave të tyre lokale. Ne jemi të lumtur që në këtë vizion të përbashkët, kemi gjetur mbështetje të pakrahasueshme nga partnerët tanë strategjikë. Qeveria do të jetë bashkëpunuese dhe do të lehtësojë qëllimet tona të përbashkëta – avancimin e rolit të të rinjve në vend”.

Zëvendëskryeministrja Emilija Redzepi shprehu mirënjohjen për donatorët e projektit dhe gjithashtu theksoi se është e lumtur që është në këtë ceremoni, ndërsa ka parasysh se ky projekt u inicua gjatë qeverisë Kurti 1, dhe ajo ka qenë shumë aktive në mbështetjen dhe promovimin e tij.

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Elbert Krasniqi falënderoi Qeverinë Japoneze dhe Bankën Botërore, duke theksuar se “Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka mobilizuar mbështetjen e partnerëve, që gjatë kësaj periudhe të vështirë përballë pandemisë Covid-19, kapaciteti i Ministrisë të fokusohet në arritjen e objektivave të saj strategjike, me fokus në mbështetjen e komunave dhe komunitetit rinor. Duke pasur parasysh që mosha mesatare e popullsisë në Kosovë është 26 vjeç, me përqendrimin më të lartë në grupmoshën 15-24 vjeç – ky fakt e ka shtyrë institucionin tonë të krijojë mundësi që ndikojnë në ngritjen e kapaciteteve të kësaj grupmoshe. Projekti “Komunat për të Rinjtë” është mundësia më e mirë që iu është dhënë dhjetë komunave në mbështetjen e 3000 të rinjve nga grupet e margjinalizuara. Kjo do t’u mundësojë komunave të përzgjedhura që të adresojnë nevojat socio-ekonomike të të rinjve përmes nismave dhe shërbimeve të synuara dhe kështu të përmirësojnë bashkëpunimin e ndërsjellë”.

Në anën tjetër, i Ngarkuari me Punë në Ambasadën e Japonisë në Kosovë, z. Mitsunori OGASAWARA, theksoi se “përmes mbështetjes së marrë nga Fondi Japonez për Zhvillimin Social, Ambasada Japoneze është e kënaqur që Japonia mund t’i mbështesë të rinjtë në Kosovë për t’i zhvilluar aftësitë e tyre të analizës dhe zgjidhjes së problemeve. Sepse janë të rinjtë ata që formojnë të ardhmen e vendit. Duke marrë aftësitë dhe përvojën për menaxhim të projektit, ne shpresojmë se ata do të bëhen agjentë për të avancuar Kosovën në të ardhmen e afërt”.

Për të theksuar më tej rëndësinë e projektit të të rinjve, Menaxheri i Bankës Botërore për Kosovën, z. Massimiliano Paolucci theksoi se “Komunat për të Rinjtë janë një ndërhyrje në kohë pasi do të mundësojë që komunat përfituese të zgjerojnë programet e tyre rinore në një kohë të presioneve të larta buxhetore. Jam i inkurajuar nga angazhimi i madh i Qeverisë dhe komunave për të vepruar si lehtësues për fuqizimin dhe përfshirjen socio-ekonomike të të rinjve të margjinalizuar”.

Në ceremoni gjithashtu u theksua se projekti “Komunat për të Rinjtë në Kosovë”, i cili u miratua nga Banka Botërore më 20 shtator 2019 do të zbatohet në dhjetë komuna që janë përzgjedhur bazuar në rezultatet e Raportit të Performancës Komunale 2019, i cili tregon performancën e komunave në 19 fusha të kompetencës nën përgjegjësinë e tyre. Komunat e përzgjedhura janë:

Gllogoci/Glogovac, Hani i Elezit/Elez Han, Rahovec/Orahovac, Skenderaj/Skenderaj, Vushtrri/Vučitrn, Junik/Junik, Kaçanik/ Kačanik, Ferizaj/Uroševac, Ranillug/Ranilug and Zveçan/ Zvečan.

Projekti M4Y është një grant prej 2.79 milionë dollarësh i financuar nga Qeveria e Japonisë përmes mbështetjes së marrë nga Fondi Japonez për Zhvillimin Social i administruar nga Banka Botërore.

Objektivi i M4Y është të përmirësojë përfshirjen socio-ekonomike të të paktën 3,000 të rinjve të margjinalizuar në komunitetet e cenueshme në Kosovë përmes angazhimit qytetar të nxitur nga të rinjtë dhe aktivitetet e zhvillimit të aftësive. Dhjetë (10) komuna do të përfitojnë nga ngritja e kapaciteteve dhe do të përfshihen në një program për subgrante që do t’i lejojë ata të zgjerojnë programet e tyre rinore dhe t’u përgjigjen më mirë nevojave të të rinjve në nivelin lokal.