On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

FORMALIZOHET MARRËVESHJA NDËRMJET MAPL-SË, AMBASADËS BRITANIKE DHE UNDP-SË PËR FILLIMIN E IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT PËR RRITJEN E LLOGARIDHËNIES INSTITUCIONALE DHE TRANSPARENCËS BUXHETORE

Prishtinë, 20 Dhjetor 2018

Sot, Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj ka pritur në takim Ambasadorin e Britanisë së Madhe për Kosovë z. Ruairí O’Connell dhe U.D. e përfaqësueses së përhershme të UNDP-së për Kosovë, znj. Alessandra Roccasalvo.

Sekretarja Ukimeraj shprehi falënderime dhe mirënjohje për Ambasadorin e Britanisë së Madhe për Kosovë z. O’Connell dhe U.D. e përfaqësueses së përhershme të UNDP-së për Kosovë, znj.Roccasalvo, me rastin e formalizimit të bashkëpunimit ndërmjet MAPL-së, Ambasadës Britanike dhe UNDP-së për fillimin e implementimit të projektit të përbashkët për rritjen e llogaridhënies institucionale dhe transparencës buxhetore të shpenzimit të fondeve publike.

Gjithashtu, Sekretarja Ukimeraj theksoi se “Ky projekt, përveç se merr praktikat më të avancuara të rritjes së kontrollit të brendshëm sa i përket menaxhimit të financave publike por njëkohësisht i jep mundësi qytetarëve që të marrin informata në kohë reale lidhur me shpenzimin e fondeve publike, duke ndikuar kështu në rritjen e transparencës buxhetore dhe llogaridhënies institucionale, sa i përket shpenzimit të parasë publike në raport me qytetarët dhe taksapaguesit”.

Ambasadori i Britanisë së Madhe për Kosovë z. Ruairí O’Connell theksoi se “Ndjehet i lumtur që Qeveria e Britanisë së Madhe ka ofruar përkrahjen e vazhdueshme për Kosovën, ku edhe me këtë rast, formalizimi i kësaj marrëveshjes për krijimin e këtij sistemi, sjellë me vete fillimin e ndryshimeve pozitive për vendin dhe shoqërinë, ku transparenca e plotë në të gjitha nivelet e qeverisjes është garancë për punë të suksesshme dhe mirëqenie të mirë për të gjithë qytetarët”.

U.D. e përfaqësueses së përhershme të UNDP-së për Kosovë, znj. Alessandra Roccasalvo ri-konfirmoi përkrahjen e UNDP-së për marrëveshjen e arritur dhe për hapat e ardhshëm që do të ndërmerren me qëllim të avancimit dhe rritjes së llogaridhënies, transparencës dhe efektivitetit.

Në përmbyllje të takimit, Sekretarja Ukimeraj falënderoi Ambasadorin O’Connell për përkrahjen dhe ndihmën e pakursyer në forcimin e parimeve të qeverisjes së mirë, posaçërisht kontributin dhe mbështetjen që i ka dhënë ministrisë me rastin e monitorimit të proceseve rekrutuese, përmes BIRN duke i kontribuuar kështu një përpjekjeje të përbashkët dhe shumë serioze, për të rritur kredibilitetin e procesit të përzgjedhjes së shërbyesve civil në të gjitha nivelet, që duke respektuar me përpikëri parimin e meritës të ndikojmë në avancimin e profesionalizimit në shërbimin civil, depolitizimin e administratës publike, rritjen e kredibilitetit të institucioneve shtetërore, si dhe hapjen e mundësive të reja për njerëzit kompetent dhe me integritet profesional.