On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Inaugurimi i Komitetit Nacional Koordinues në kuadër të Open Government Partnership – OGP

29 Tetor, 2021
Sot, është zhvilluar ceremomia e inagurimit të Komitetit Nacional Koordinues në kuadër të Open Government Partnership – OGP. Gjatë këtij inagurimi të pranishëm ishin Kryeministri i Republikës së Kosovës z. Albin Kurti, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi, Udhëheqësi i OGP Kosovës z. Fidan Kalaja, përfaqësues qeveritar si dhe përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile.
Kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, në fjalën e tij, theksoi rëndësinë e përfshirjës së organizatave të shoqërisë civile në proceset qeveritare, duke përmendur rastin e OGP-së, si një nga temat në të cilat duhet koordinim i plotë dhe i vazhdueshëm në mes të qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. “Jam i kënaqur kur shoh kaq shumë udhëheqës nga shoqëria civile, gra dhe burra që mbrojnë barazinë, mundësitë, drejtësinë dhe lirinë çdo ditë. Dhe nuk është gjithmonë e lehtë për të bërë këtë, sepse gjatë historisë, përparimi është nxitur gjithmonë nga qytetarët që kanë guximin të ngrenë zërin e tyre dhe të mendojnë jo vetëm atë që është aktuale, por çfarë mund të jetë e rëndësishme për të ardhmen, dhe që janë të gatshëm të punojnë për të sjellë ndryshimin që ata kërkojnë.”
Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Elbert Krasniqi, përmendi rëndësinë e anëtarsimit të Republikës së Kosovës në OGP. “Ekzistojnë një sërë përfitimesh me anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Partneritetin për Qeverisje të Hapur. E para Republika e Kosovës do të përfitonte anëtarësim si shtet i pavarur në një mekanizëm ndërkombëtar që është edhe prioritet i Qeverisë së Kosovës. E dyta do të mundësonte zbatimin e parimit për transparencë radikale në qeverisjen e Qeverisë Kurti II. Do të strukturonte bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile dhe sektorin e biznesit. Më e rëndësishmja është se qeverisja e hapur dhe transparente është parakusht për luftimin e korrupsionit brenda institucioneve publike. Me luftimin e korrupsionit vendi ynë bëhet vend atraktiv dhe i sigurt për investime private nga jashtë dhe brenda Kosovës. Më këtë anëtarësim Republika e Kosovës do të bëhet pjesë e vendeve me demokraci të zhvilluar e cila promovon qeverisje transparente dhe që do të ndikonte në reformimin dhe efikasitetin e shërbimeve publike”.
Gjithashtu, përfaqësues nga Organizatat e Shoqërisë Civile, vlerësuan lartë gatishmërinë e qeverisë për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, duke treguar mbështetje të plotë përgjatë gjithë procesit.
Procesi i OGP-së për Republikën e Kosovës, konsiderohet prioritet i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, për arsye të profilit të organizatës e cila është krijuar nga përfaqësues qeveritar dhe shoqërisë civile në mënyrë që të ketë qeverisje të hapur e transparente, pjesëmarrje të qytetarëve në vendimmarrje, gjithpërfshirje dhe qeverisje llogaridhënëse me qëllim të përmirësimit të politikave dhe shëbimeve publike.