On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

INFORMATË PËR MEDIA – Konferenca e dytë Ndërkombëtare për Vetëqeverisje lokale

01 shtator  2011
Nën patronatin e  Ministrisë  së Administrimit të Pushtetit Lokal, për herë të dytë me radhë, me datë  05 dhe 06 shtator, organizohet  “Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje lokale”.

01 shtator  2011

Nën patronatin e  Ministrisë  së Administrimit të Pushtetit Lokal, për herë të dytë me radhë, me datë  05 dhe 06 shtator, organizohet  “Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje lokale”.

Qëllimi i kësaj konference  është prezantimi i progresit në reformën e pushtetit lokal dhe në Kosovë si dhe shkëmbimi i përvojave më të mira nga vendet e rajonit dhe Evropës  lidhur me qeverisjen lokale.

Pjesëmarrës të kësaj konference do të jenë Ministrat e vendeve të Evropës dhe Rajonit, nga Shqipëria, z. Ferdinand Pone,  zëvendës Ministër i punëve të Brendshme;  nga Kroacia z. Davorin Mlakar, Ministër i Administratës Publike;  nga Maqedonia  z. Nevzat Bejta,  Ministër i Ministrisë së Pushtetit Lokal; nga Sllovenia Bojan Suvorov  Ministër i Administratës Publike;  nga Mali i Zi  z. Dragan Pejanovic,  Zëvendës Ministër i Punëve të Brendshme dhe nga Turqia dhe  z. Yavuz Selim Kosger, Drejtor Gjeneral në Departamentin e Qeverisjes Lokale të Ministrisë së Punëve të  Brendshme të Turqisë.

Gjithashtu në Konferencë do të marrin pjesë z. Milan Bandić, Kryetar i Zagrebit, z. Koce Trajanovski, Kryetar i Shkupit, z. Miomir Mugosa, Kryetar i Podgoricës, z. Edmond Panariti, Zëvendës Kryetar i Tiranës.

Në konferencën Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale, do të marrin pjesë përfaqësues nga të gjitha institucionet e Kosovës, Presidenca, Parlamenti, Qeveria, përfaqësues nga organizatat ndërkombëtare përfaqësues të komunave, partitë politike, media dhe shoqëria civile.

Bazuar në objektivat e legjislacionit të ri dhe modern për pushtetin lokal, Kosova është duke kaluar në një fazë të rëndësishme të organizmit të  pushtetit lokal që ka nevojë për avancime të mëtutjeshme për të arritur synimet e dëshiruara.

Procesi i reformimit të pushtetit lokal dhe decentralizmit vazhdojnë të mbeten njëra ndër  çështjet me prioritet të lartë të Institucioneve të Republikës së Kosovës.

Nevoja për të bashkëpunuar me vendet e rajonit drejt forcimit të qeverisjes lokale dhe shkëmbimit të përvojave tani është e domosdoshme dhe me interes të rëndësishëm për Kosovën.