On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Intervistë e Zëvendëskryeministrit Petrovic dhënë gazetës “Epoka e re”

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Sllobodan Petroviq, është shprehur i gatshëm të takohet me kryenegociatorin serb për bisedime me Prishtinën, Borko Stefanoviq. 10 maj 2011, Prishtinë

Me Stefanoviqin takohem si zëvendëskryeministër i Kosovës

-Politika po e pengon përmirësimin e jetesës në veri

-Procesi i decentralizimit nuk është i lidhur vetëm me krijimin e Komunës së Mitrovicës së veriut

-Bashkësia ndërkombëtare dhe Qeveria e Kosovës janë duke investuar fonde të mëdha në veri

Prishtinë, 9 maj

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Sllobodan Petroviq, është shprehur i gatshëm të takohet me kryenegociatorin serb për bisedime me Prishtinën, Borko Stefanoviq.

“Mendoj se Stefanoviq ka për qëllim promovimin personal në radhë të parë dhe se, mendimet e bashkëbiseduesve të tij janë në radhë të dytë. Gatishmëria ime për takim nuk është në dyshim. Megjithatë, nuk jam bërë ministër për t’u turpëruar nga askush. Me z. Stefanoviq isha takuar si ministër i MAPL-it dhe si zëvendëskryeministër i Kosovës”, ka thënë për “Epokën e re” ministri Petroviq.

Ndër të tjera, Petroviq ka shprehur besimin se bisedimet që po zhvillohen në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të sjellin rezultate të caktuara, të cilat do të jenë në interes të qytetarëve të të dy vendeve. Ai ka bërë me dije se këto rezultate do të shihen në një të ardhme shumë të afërt.

Zëvendëskryeministri i Kosovës ka folur edhe për mbarëvajtjen e procesit të decentralizimit dhe për sfidën kryesore të këtij procesi, themelimin e Komunës së Mitrovicës së veriut. Sipas Petroviqit, procesi i decentralizimit nuk është i lidhur vetëm me krijimin e Komunës së Mitrovicës së veriut, por edhe me arritjen e standardeve evropiane. Ai ka shprehur keqardhje se si politika po e pengon përmirësimin e standardeve të jetesës në veri.

"Epoka e re”: Z. Petroviq, që nga koha kur jeni zgjedhur ministër keni vizituar pothuajse çdo komunë. Çfarë problemesh keni identifikuar?

Petroviq: Në çastin që jam zgjedhur ministër i MAPL-it kisha për qëllim për t’u bindur personalisht për problemet e komunave në Kosovë. Problemet e komunave nuk janë të reja. Ato kanë mungesë të buxhetit, mungesë të kapaciteteve. Unë mendoj se ka sfida të mëdha në infrastrukturë në, pothuajse, të gjitha komunat e Kosovës. Gjithashtu, besoj se krijimit të rrjetit të kanalizimit në Kosovë komunat duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje, sepse ai me siguri do të kontribuojë në standardet evropiane në Kosovë. Mjedisi është lënë pas dore. Komunat mund të veprojnë në të në çdo aspekt, edhe në edukimin e popullatës, edhe në rregullimin e mjedisit.

"Epoka e re”: Sa jeni i kënaqur me bashkëpunimin e kryetarëve të komunave të reja?

Petroviq: Jam shumë i kënaqur, sidomos duke marrë parasysh se disa komuna janë formuar kohë më parë dhe ato veprojnë në një mjedis shumë të veçantë. Mendoj se qytetarëve të këtyre komunave u është lehtësuar jeta e përditshme. Ky nuk është vlerësimi im, por i qytetarëve. Këtë e dëshmon numri i serbëve të Kosovës, të cilët kanë dalë në zgjedhjet e fundit. Kjo dalje apo pjesëmarrje e qytetarëve u parapri nga një proces shumë i suksesshëm i decentralizimit.

"Epoka e re”: Deri ku ka shkuar ky proces?

Petroviq: Procesi i decentralizimit është procesi më i ri në jetën demokratike në Kosovë. Janë katër komuna të reja funksionale, plus komuna e zgjeruar e Novo Bërdës. Një nga sfidat më të mëdha është procesi që ende nuk është bërë, krijimi i komunës së Mitrovicës së veriut. Në të njëjtën kohë, përveç formimit të komunave të reja, është duke u punuar në forcimin e kapaciteteve të komunave të vjetra, në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për të drejtat e tyre në komunat ku ata jetojnë si dhe alokim shtesë të fondeve të MAPL-së që po u jepet komunave për funksionim të tyre më të mirë. MAPL-i është në dispozicion për komunat në çdo kuptim, si për kontribut financiar, gjithashtu për një paraqitje të përbashkët nga ana e komunave dhe MAPL-it para komunitetit të donatorëve.

"Epoka e re”: Kur do t’i vijë fundi procesit të decentralizmit?

Petroviq: Kjo është një çështje që ka të bëjë me rrethanat në të cilat unë nuk mund të ndikoj, as ministria. Procesi i decentralizimit nuk është i lidhur vetëm me krijimin përfundimtar të Komunës së Mitrovicës së veriut, por edhe me arritjen e standardeve evropiane. Shpesh mediet e lidhin procesin e decentralizimit ekskluzivisht për krijimin e komunave të reja, pa e marrë në konsideratë realizimin e hapave konkretë në rrugën evropiane dhe aspiratat e Kosovës në BE. Nëpërmjet punës së komunave dhe forcimin e komunave do të forcohen pothuajse të gjitha aspektet e jetës së përditshme, e cila është baza për arritjen e integrimit evropian. Më vjen shumë keq se ndonjëherë politizimi është primar në krahasim me përmirësimin e standardeve të jetesës dhe vetë qytetarit të Kosovës pa dallim të përkatësisë etnike, fesë dhe gjinisë.

"Epoka e re”: Një ndër problemet kryesore konsiderohet krijimi i komunës në veri të Mitrovicës. Deri ku ka ecur ky proces?

Petroviq: Politizimi është shumë i theksuar, pikërisht në veri të Kosovës. Ky është problemi për krijimin e Komunës së Mitrovicës veriore. Ky proces është në fillim. Aktualisht në veri operon ekipi përgatitor, por me kufizime. Mendoj se ata japin kontributin e vet aq sa munden. Ky është një proces i ndjeshëm dhe është padyshim një detyrë që nuk mund të zgjidhet brenda natës. Shumë gjëra kanë ndodhur në veri në 12 vjetët e fundit dhe disa rrethana në tërësi kanë krijuar pakënaqësi në mesin e qytetarëve të veriut. Përveç politikës, aty ka mungesë të sundimit të ligjit. Ajo hapësirë që ishte krijuar, nga paaftësia për të zbatuar çdo ligj, forcoi shumë elementet radikale në veri që, përveç politikës së pushtetit, tani kanë edhe fuqinë financiare.

"Epoka e re”: Qeverisja në tri komunat veriore të Leposaviqit, Zubin Potokut dhe Zveçanit është e minuar nga mungesa e legjitimitetit të institucioneve lokale, që është rezultat i zgjedhjeve ilegale të majit 2008, të organizuara nga Beogradi dhe nga mungesa e pjesëmarrjes së këtyre komunave në zgjedhjet e 15 nëntorit 2009. Keni ndonjë plan se si do të veprohet në këto komuna?

Petroviq:Veprimet tona aktualisht janë duke u bërë nga ana e ekipit përgatitor. Ekipi përgatitor ishte ai i cili duhet t’i vendosë themelet për krijimin e komunës së re. E gjitha që po ndodh në veri është e lidhur me MAPL-in dhe ka një rrjedhë të caktuar. Ajo nuk është në një nivel të lartë, por po bëhen përpjekjet më të mëdha të mundshme për t’i lëvizur gjërat dhe për t’u dhënë atyre një formë.

"Epoka e re”: Keni informacione se çfarë po ndodh me strategjinë për veriun?

Petroviq: Mund të flas vetëm në lidhje me planet e MAPL-it.

"Epoka e re”: Sa e keni përkrahjen ndërkombëtare për normalizimin e gjendjes në veri?

Petroviq: Bashkësia ndërkombëtare dhe Qeveria e Kosovës janë duke u përpjekur dhe investuar fonde të mëdha në veri të Kosovës. Mund t’ju konfirmoj se ne si ministri kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me Zyrën Civile Ndërkombëtare, USAID-in, Bashkimin Evropian dhe të gjithë ata që ua dëshirojnë të mirën qytetarëve në veri.

"Epoka e re”: Para disa ditësh keni qëndruar në një vizitë zyrtare në Mal të Zi. Kur pritet vendosja e marrëdhënieve me këtë shtet në nivel ambasadorësh?

Petroviq: Bisedimet janë duke u zhvilluar dhe aktualisht po punohet shumë për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Malin e Zi, por për detaje ju duhet t’i kontaktoni kolegët nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës.

"Epoka e re”: Dialogu teknik me Beogradin është duke vazhduar. Prisni ndonjë përparim në këtë drejtim?

Petroviq: Dua të besoj se këto diskutime do të sjellin rezultate të caktuara të cilat do të jenë në interes të qytetarëve tanë. Unë besoj se proceset kyçe janë duke ndodhur në Ballkan dhe integrimet evropiane kanë lënë gjurmën e tyre. Bashkimi Evropian nuk dëshiron shtete me marrëdhëniet politike të parregulluara në kufijtë e tyre. Është ky parim që, të them, "i ka detyruar" të gjitha anët të ulen dhe të bisedojnë për çështjet që kanë të bëjnë me qytetarin dhe standardet e jetesës. Tani, se si të gjithë do të jenë këmbëngulës në atë, ne do të shohim, por sinqerisht shpresoj të na sjellë rezultate në një të ardhme shumë të afërt.

"Epoka e re”: Kryenegociatori serb për bisedime me Prishtinën, Borko Stefanoviq, ka paralajmëruar se do ta vizitojë Kosovën. Jeni i gatshëm si ministër i Qeverisë së Kosovës ta takoni?

Petroviq: Sa i përket vizitës, mendoj se Stefanoviq ka për qëllim promovimin personal, në radhë të parë dhe se, për atë, mendimet e bashkëbiseduesve të tij janë në radhë të dytë. Gatishmëria ime për takim nuk është në dyshim. Megjithatë, nuk jam bërë ministër për t’u turpëruar nga askush. Me z. Stefanoviq isha takuar si ministër i MAPL-it dhe zëvendëskryeministër i Kosovës. Roli im është publik dhe transparent.

"Epoka e re”: Z. Petroviq, keni ndonjë propozim sa i përket ndryshimit të Ligjit të Zgjedhjeve?

Petroviq: Ngjarjet e fundit në Kosovë dhe kriza që u shfaq në lidhje me zgjedhjen e presidentit na japin disa mësime që duhet t’i nxjerrim. Megjithatë, nuk dua të ndërhyj në detajet se si duhet të duket një ligj i ri.

"Epoka e re”: Deri më tash komunitetet në Kosovë i kanë pasur të rezervuara 20 vende në Kuvend. Mendoni se edhe në zgjedhjet e ardhshme duhet të respektohet ky parim?

Petroviq: Po, ky parim i përmbush kriteret e larta të Bashkimit Evropian dhe është një nga parimet më të avancuara të demokracisë moderne. Kjo është, sigurisht, një mënyrë që siguron sigurinë e komuniteteve pakicë dhe se është interes i të gjithë shoqërisë së Kosovës, e cila e jep fjalën e vet demokratike.

Intervistoi: Muhamet KOCI e Lirim GECI