On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Intervistë e Zëvendëskryeministrit Petrovic dhënë gazetës “Politika”

Politika
Kosovar – më shumë problem gjuhësor se politik
Në dokumentet zyrtare nuk ekziston rubrika "kombësia", por në formularët që serbët plotësojnë ata deklarohen si serbë.

Politika

Kosovar – më shumë problem gjuhësor se politik

Në dokumentet zyrtare nuk ekziston rubrika "kombësia", por në formularët që serbët plotësojnë ata deklarohen si serbë

Slobodan Petrovic (Foto D.Jevremoviq)

– Unë nuk kam të dhëna të sakta, por e di se shumë serbë të Kosovës kanë dokumente të Kosovës dhe jo vetëm në jug por edhe në veri të Ibrit. Numri është në rritje sidomos në kohët e fundit kur lëshohen lejet e Kosovës të nevojshme për regjistrimin e automjeteve, tha Slobodan Petrovic, Zëvendëskryeministër i Qeverisë së Kosovës.

Në një intervistë për "Politika" ai shpjegon se si serbët që kanë hyrë në institucionet e Kosovës e shohin çështjen e lëshimit të dokumenteve të Kosovës, veçanërisht rreth konfuzionit në lidhje me termin Kosovar. Sepse me këtë do të duhet të mësohen të gjithë serbët të cilët, siç tha në kohët e fundit kreu i qarkut të Kosovës Goran Arsiq, për shkak të jetës dhe të punës sado-kudo normale do të jenë të detyruar të pranojnë edhe targat dhe të gjitha marrëveshjet e arritura nga Beogradi dhe Prishtina në Bruksel.

Edhe sa serbë do të duhet të marrin dokumente të Prishtinës në procesin e implementimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel?

– Sigurisht që nuk është çështje detyrimi, por nevojë e njerëzve mbi të gjitha për komunikim më të mirë dhe më të lehtë. Përndryshe, është shumë e vështirë të parashikohet, sepse procesi është i paparashikueshëm, por mendoj që dokumentet e rëndësishme tashmë janë në procesin e lëshimit.

Çfarë është e shënuar në ekstraktin e shtetësisë, në letërnjoftim, në pasaportë dhe në dokumente të tjera, të lëshuara në Prishtinë në rubrikat "shtetësia" dhe "kombësia"?

– Në dokumentet zyrtare nuk ekziston rubrika "kombësia", por në formularët që plotësohen për ti marrë ato mund të deklaroheni si dëshironi. Dhe, serbët deklarohen si serbë. Ndërsa te shtetësia është e shënuar kosovare ose siç thoni Kosovar, që sipas meje është problem më shumë gjuhësor sesa politik. Ai që vendos të merr një ekstrakt të shtetësisë apo pasaportën e Kosovës nuk mund të pret që në atë dokument në rubrikën shtetësia ti shkruajë ndonjë shtetësi tjetër përveç e Kosovës.

Çfarë do të thotë termi Kosovar?

– Termi Kosovar do të thotë një person që jeton në Kosovë. Kosova tani është në procesin e ndryshimit të përdorimit të standardit të gjuhës serbe. Është formuar një grup pune i cili do ti mundësojë komisionit gjuhësor për të nxitur përdorimin e gjuhës serbe në Kosovë. Ky është një përkthim i fjalëpërfjalshëm nga gjuha shqipe.

A ndjeheni ju si një Kosovar?

– Unë ju kam përgjigjur në pyetjen e mëparshme.

Çfarë thoni për vlerësimet që me atë term dëshirohet të krijohet në mënyrë artificiale një komb i ri?

– Unë nuk kam informata të sakta për këtë, por e di se ka disa procese të filluara që këto gjëra të shmangen. Të kuptojmë këtë si të duam, e jona është që të luftojmë për përdorimin e duhur të gjuhës serbe dhe për ruajtjen e gjuhës sonë. Unë mendoj se këto gjëra dhe incidente tregojnë nevojën për përfshirjen edhe më të madhe të komuniteteve pakicë që të marrin pjesë në zgjedhje dhe institucione për të luftuar për të drejtat e tyre.

A do të propozojë eventualisht partia juaj ndonjë ndryshim në ligjin e Kosovës mbi shtetësinë, pasi një numër i madh i serbëve ka dyshime dhe reziston për të marrë dokumentet e Kosovës?

– Do të ishte një dobi e madhe për ne që nga ata që janë të pakënaqur me këtë ligj të marrim iniciativën në të cilin do të kishte shpjegim me cilën pjesë të ligjit janë të pakënaqur. Ne i inkurajojmë ata që të na kontaktojnë, natyrisht, jo vetëm kur është fjala për këtë ligj, por për të gjitha projektet e tjera legjislative.

OJQ "Mersikorps" është duke anketuar serbët dhe i pyet ata nëse ata do të jenë të gatshëm për të regjistruar biznesin e tyre me autoritetet e Kosovës nëse ata ashtu do të mund të merrnin donacion dhe nëse ka një shumë (në euro) që do ti bindë ata të regjistrohen me autoritetet e Kosovës? A mos është fjala për një hulumtim për të cilën shumë ryshfeti do të jenë në gjendje serbët që në këtë mënyrë të pranojnë të ashtuquajturin shtet të Kosovës?

– Unë nuk kam shprehi të komentojë anketat e një organizate jo-qeveritare dhe, ndër të tjera, kurrë nuk kam parë atë pyetësor. Megjithatë, ajo që unë di është se nëse dikush dëshiron një donacion për fillimin e biznesit, ai do të duhet të regjistrohet sipas legjislacionit të Kosovës, në të njëjtën mënyrë si serbët në jug të Ibrit, dhe aty nuk ka asgjë të re, këto janë kushtet që kanë qenë nga më herët.

B. Bakoviq
publikuar: 12.12.2011.