On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Intervistë e Zëvendëskryeministrit Petrovic për “Danas”- “Në veri kriminelët më të fortë sesa të gjitha institucionet”

Slobodan Petrovic, Zëvendëskryeministër i Kosovës dhe lider i Partisë së Pavarur Liberale
Në veri kriminelët më të fortë sesa të gjitha institucionet
29/08/2011 19:42 | Prishtinë, Beograd | Politika e dyfishtë e Beogradit nuk është më e qëndrueshme: Slobodan PetrovicPrishtina njohu kandidaturën e Serbisë për anëtarësim në BE si momentin e duhur për aksionin e vet

Slobodan Petrovic, Zëvendëskryeministër i Kosovës dhe lider i Partisë së Pavarur Liberale

Në veri kriminelët më të fortë sesa të gjitha institucionet

29/08/2011 19:42 | Prishtinë, Beograd | Politika e dyfishtë e Beogradit nuk është më e qëndrueshme: Slobodan PetrovicPrishtina njohu kandidaturën e Serbisë për anëtarësim në BE si momentin e duhur për aksionin e vet

Autor: Snezhana Çongradin

Prishtina, Beograd – Kushti nga Bashkimi Evropian që Serbia duhet të shuajë institucionet paralele në Kosovë nuk është risi, por kësaj radhe është drejtuar në mënyrë më direkte dhe është ngjarje logjike pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës, vlerëson për Danas kryetari i Partisë së Pavarur Liberale serbe Slobodan Petrovic i cili në Qeveri të Kosovës ka funksionin e Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit për Pushtet Lokal.

A do të thotë kjo që qeveria në Prishtinë ka ngritur qëllimisht çështjen e shuarjes së institucioneve të Serbisë në veri për të kushtëzuar kandidaturën për anëtarësimin e saj?

– Është dilemë reale, dhe më të vërtetë, do të mund të interpretohej që është zgjedhur momenti i kandidaturës së Serbisë për të shtyrë problemet e pazgjedhura të cilët dobësojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Qytetarët në veri të Kosovës shohin aksionet e qeverisë nga Prishtina si sulm ndaj tyre, por kjo kurrsesi nuk është ashtu.

Për shkak të informimit të dobët, ata qytetarë nuk i japin mundësi Prishtinës që në mënyrë të duhur të tregojë qëllimet e veta të sinqerta. Nuk është aty vetëm Qeveria e Kosovës por edhe institucionet e BE-së. Qytetarët e veriut duhet të mendojnë për atë sa humbin dhe sa fitojnë me atë që një numër i vogël i njerëzve përfitojnë pasuri në kushte të marrëdhënieve të padefinuara.

Pse do të themelonte Serbia institucionet nëse tani do të merr vendimin për shuarjen e tyre?

– Në veri të Kosovës nuk ushtron pushtetin asnjë institucion, gjë që i ka dhënë hapësirë të gjerë kriminalitetit dhe forcimit të individëve shumë të fuqishëm. Duke pasur parasysh faktin që Serbia është pajtuar me praninë e EULEX-it në Kosovë, ekzistimi i atyre institucioneve nuk ka ndonjë qëllim të madh përpos që qytetarëve në veri të Kosovës t’ju japë të ardhura personale. Nga ana tjetër, qytetarët në veri kanë probleme të mëdha me infrastrukturë, ujë dhe ndotje nga plumbi ndërsa për këto çështje institucionet e përmendura nuk bëjnë asgjë.

Pra, çfarë qëllimi ka dashur të arrijë pushteti serb duke investuar të holla në themelimin e atyre institucioneve?

– Serbia është duke udhëhequr politikë të dyfishtë – për integrime evropiane dhe ruajtje të Kosovës, kështu që unë mendoj se kjo është arsyeja e investimit në institucionet në veri të Kosovës. Megjithatë, po bëhet shumë e qartë se arritja e të dy synimeve në të njëjtën kohë nuk është e qëndrueshme.

Serbia haptazi tregon pretendime ndaj pjesës veriore, sepse unë nuk mbaj mend kur Beogradi ka bërë diçka më të rëndësishme për serbët e Kosovës në jug të Ibrit. Qëllimi i investimeve të Serbisë në veri është mbijetesa e saj në jetën e Kosovës, gjë që nuk do të vihej në dyshim po të ishte transparente dhe në përputhje me BE-në dhe në përgjithësi me bashkësinë ndërkombëtare në Kosovë.

Edhe plani i Marti Ahtisarit parasheh që Serbia gjithsesi mundet të mbështesë sistemin arsimor dhe shëndetësor në Kosovë. Mirëpo, mbajtja e institucioneve të tilla si komunat të cilat nuk janë funksionale shkaku i arsyeve të njohura politike, thjesht nuk ka kuptim. Kjo nuk është në përputhje me standardet evropiane.

Sa të mëdha ishin rreziqet e aksionit të autoriteteve të Prishtinës në veri të Kosovës dhe brenda kontekstit të sigurisë a mund të flitet për arsyeshmerinë e aksionit?

– A ishte kjo një lëvizje e mirë për Prishtinën, do të tregojë koha. Rreziqet kanë qenë të mëdha, situata ka mundur më të vërtetë të dalë jashtë kontrollit ndërsa ende nuk mund të themi se nuk ka rrezik.

Megjithatë, pas asaj periudhe shumë të mundimshme, të gjithë mendojnë më kthjellët dhe sinqerisht shpresoj se të gjitha lëvizjet dhe planet do të transferohen në tryezën e bisedimeve.

Unë u bëj thirrje të gjitha palëve të përdorin vetëm mjetet diplomatike për të arritur qëllimet e tyre.

Çfarë do të ndodhë nëse Serbia vazhdon me qëndrimin e vet dhe vendos për të mos shuar institucionet e saj?

– Unë besoj që me mbështetjen e Brukselit dhe në kuadër të dialogut të filluar do të gjenden zgjidhjet më të mira për sigurinë e qytetarëve tonë.