On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale“Forcimi i qeverisjes lokale përmes promovimit të vlerave Evropiane” dhe Panairi i Komunave të Kosovës

Nën patronatin e Ministrisë e Administrimit të Pushtetit Lokal për herë të tretë në Kosovë në Komunat: Prishtinë, Prizren, Mitrovicë dhe Novobërde organizohet Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale ku do të marrin pjesë përfaqësues të lartë politik nga Kosova, Kroacia, Sllovenia, Irlanda e Veriut, Maqedonia, Mali i Zi dhe ekspertë nga rajoni dhe më gjerë.

11 shtator 2012

Nën patronatin e Ministrisë e Administrimit  të Pushtetit Lokal për herë të tretë në Kosovë në Komunat: Prishtinë, Prizren, Mitrovicë dhe Novobërde organizohet Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale ku do të marrin pjesë përfaqësues të lartë politik nga Kosova, Kroacia, Sllovenia, Irlanda e Veriut, Maqedonia, Mali i Zi dhe ekspertë nga rajoni dhe më gjerë.

Konferenca fillon më 14  shtator në ora 10:00, në Prishtinë “Ndërtesa e Qeverisë, Ish-Pallati i Shtypit” ndërsa vazhdon më 15 shtator në Komunat: Prizren, Mitrovicë dhe Novobërdë.

Në Konferencë do të marrin pjesë: z. Nevzat Bejta, Ministër i Pushtetit Lokal, Republika e Maqedonisë, z. Boris Milosevic, Zëvendës Ministër i Administratës, Republika e Kroacisë, z Ferdinand Pone , Zv. Ministër i Brendshëm, Republika e Shqipërisë, z. Zoran Jankovic, Kryetar i Lubjanës, z. Koce Trajanovski, Kryetar i Shkupit dhe përfaqësues të tjerë nga vendet e rajonit dhe më gjerë.

Përfaqësues politik nga Kosova (dhe misionet diplomatike ndërkombëtare në Kosovë): z. Hashim Thaçi, Kryeministër i Kosovës, z. Slobodan Petrovic, Zëvendës Kryeministër i Kosovës dhe Ministër i Ministrisë së Pushtetit Lokal, znj. Tracey Ann Jacobson, Ambasadore e SHBA në Republikën e Kosovës,  z. Samuel Zhbogar, Përfaqësues i BE-së në Kosovë, z. Pieter Faith, Shef i Zyrës Civile Ndërkombëtare në Kosovë,deputet të Kuvendit të Kosovës, Ministra,  përfaqësues nga organizatat donatore, kryetarë komunash dhe përfaqësues nga shoqëria civile.

Organizmi i Konferencës Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale dhe Panairi i Komunave  karakterizohet me reformat në qeverisjen lokale në Kosovë siç janë avancimin e legjislacionit, strategjia  për qeverisje lokale si dhe  krijimin komunave të reja.
Të arriturat në fushën e qeverisjes lokale në vend, imponojnë mobilizim dhe vullnet institucional për promovuar njërën ndër fushat më interes për vendin dhe qytetarët që është  afirmimi i vlerave dhe të arriturave në fushën e qeverisjes Lokale konform standardeve evropiane.

Ekspertë dhe  organizata të profilizuara për qeverisje lokale do të prezantojnë dhe shkëmbejnë përvoja për format dhe praktikat më të mira të qeverisjes që kanë për fokus ofrimin e shërbimeve sa më afër qytetarëve.

Diskutimi i përbashkët dhe shkëmbimi i përvojave rajonale dhe praktikave më të mira në mes të institucioneve të vetëqeverisjes lokale me aspirata drejt BE-së, do të përqendrohet në tri tema kryesore: I. Korniza Lokale Legjislative dhe Administrative, II. Nevojat për të Ndërtuar një Demokraci Evropiane Lokale dhe III. Resurset Lokale – Prioritetet Lokale.

Në kuadër të Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale, më 14  shtator në ora 14:00,  në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, hapet Panairi i Komunave. Në panairin e komunave, Komunat e Kosovës do të prezantojnë punime që karakterizohen me traditat dhe vlerat historike organizative e popullore në Kosovë.

Për të gjitha detajet shtesë rreth organizimit të Konferencës dhe Panarit do të ju njoftojmë me kohë.

Ju lutem, për çdo informatë të na kontaktoni në adresat:

Lumnije Demi: lumnije.demi@rks-gov.net-044 361-106
Ardita Latifi:    ardita.latifi@rks-gov.net – 044 636-161