On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL dhe USAID shpërblyen komunat për performancën më të mirë

27 mars 2012, Prishtinë


Petrovic: "Ky aktivitet i sotëm, i përbashkët  paraqet vazhdimësinë e  një bashkëpunimi të mirë, për të krijuar dhe zhvilluar gjithë procesin e menaxhimit të performancës komunale".

Në ceremoninë e ndarjes së shpërblimeve komunale organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me projektin Iniciativa për Komuna Demokratike dhe Efektive e USAID-it, Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe njëherit Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, theksoi se ky sistem ju mundëson komunave që të shohin se në çfarë niveli po i ofrojnë shërbimet e tyre për qytetarët dhe në cilat fusha kanë shënuar ngritje.

"Ky aktivitet i sotëm, i përbashkët, paraqet vazhdimësinë e  një bashkëpunimi të mirë, për të krijuar dhe zhvilluar gjithë procesin e menaxhimit të performancës komunale"- theksoi Zëvendëskryeministri Petrovic.

Andaj me këtë rast, Zëvendëskryeministri Petrovic ftoi Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e Administratës së Komunave, që të jenë të përkushtuar në zbatimin e këtij programi, sepse do të jetë me interes të madh për të gjithë, duke përfshirë komunën dhe qytetarët.
 

Drejtoresha e Misionit të USAID-it, znj Mauren Shauket tha se kjo ceremoni është e rëndësishme dhe tërë procesi i vlerësimit të aplikacioneve dhe të dhënave të dorëzuara nga komunat është bërë në bashkëpunim të ngushtë me MAPL-në.

USAID/DEMI do të vazhdoj t’ju mbështesë për të përmirësuar edhe më tej qeverisjen lokale dhe ju inkurajoj që të vazhdoni të përpiqeni të përmirësoni shërbimet ndaj qytetarëve – ky është objektivi kryesor – u shpreh znj. Shauket.

Në ceremoninë e ndarjes së shpërblimeve Komunale me gjithsej 660 mijë dollarë, u shpërblyen tetëmbëdhjetë komuna në tri fusha: grumbullimi i të hyrave vetanake, performanca e shërbimeve komunale dhe transparenca komunale, ndërkohë që Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në këtë shumë ka bashkë financuar me 140 mijë dollarë për të dy raundet.

Po ashtu në këtë ceremoni u prezantua edhe Raporti i Performancës së Komunave të Republikës së Kosovës 2011, përgatitur nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.
 

Në këtë ceremoni ishin të ftuar kryetarët e komunave, kryesuesit e kuvendeve, drejtorë të departamenteve komunale, përfaqësues të USAD-i, MAPL-së, Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe organizata të tjera ndërkombëtare.