MAPL financon projektin – Ndërtimi i rrugës së shkollës: “Kelmendi në FSH.Rastavicë”

Përfunduan punimet për projektin me titullin: Ndërtimi i rrugës së shkollës: “Kelmendi në FSH.Rastavicë” KK-Deçan, financim i MAPL-së.