MAPL merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga HANDIKOS

MAPL, po merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga HANDIKOS. Qëllimi i kësaj punëtorie është diskutimi i përbashkët si partnerë në temat kyçe që ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin dhe avancimin e jetës së Personave me Aftësi të kufizuar me fokus të veçantë në politikat ndërkombëtare dhe nacionale në sektorin e aftësisë së kufizuar.