On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL në bashkëpunim me Zyrën Ndërlidhëse të Komisionit Evropian prezanton aktivitetin kinematografik

 Është shënuar në mënyrë të veçantë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), me mbështetjen e projektit të BE-së “Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar”, fillimi i pjesëmarrjes së Kosovës në programet e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2011, financuar nga Bashkimi Europian. Shërbyes civil të institucioneve të Kosovës, përfaqësues të medieve, studentë, përfaqësues të OJQ-ve dhe partnerë të tjerë prej rajoneve kufitare, u mblodhën në kinemanë kryesore të Prishtinës për të biseduar rreth bashkëpunimit ndërkufitar si dhe për të parë filmin “Gomarët e kufirit”.  Është shënuar në mënyrë të veçantë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), me mbështetjen e projektit të BE-së “Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar”, fillimi i pjesëmarrjes së Kosovës në programet e bashkëpunimit ndërkufitar për vitin 2011, financuar nga Bashkimi Europian. Shërbyes civil të institucioneve të Kosovës, përfaqësues të medieve, studentë, përfaqësues të OJQ-ve dhe partnerë të tjerë prej rajoneve kufitare, u mblodhën në kinemanë kryesore të Prishtinës për të biseduar rreth bashkëpunimit ndërkufitar si dhe për të parë filmin “Gomarët e kufirit”.

 
Në pyetjet e audiencës u përgjigjën z. Renzo Daviddi, shef i Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë si dhe përfaqësues të ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, të cilët shprehën angazhimin e shteteve respektive për të promovuar iniciativat për  bashkëpunim ndërkufitar me qëllim të përmirësimit të jetës së komuniteteve të cilat jetojnë në rajonet kufitare.   Besnik Osmani, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), organizues i këtij evenimenti, theksoi angazhimin e Kosovës në zbatimin e programeve që, siç u shpreh, janë “mjete efektive për shndërrimin e kufijve në mundësi për zhvillim, e jo barriera”.
 
Besnik Osmani: "Ne jemi të zotuar që të punojmë shumë që projektet e bashkëpunimit ndërkufitar të sjellin vlera të reja ekonomike e kulturore për qytetarët e vendeve në rajon dhe vecanarisht për qytetarët që jetojnë në zonat kufitare të këtyre vendeve. Jemi shumë të lumtur që Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi dhe Kosova me vullnet të plotë dhe partneritet po punojnë që bashkërisht të identifikojmë dhe zhvillojmë projekte të përbashkëta që i japin frymë këtij procesi. Janë këto projekte që do të ndihmojnë integrimin rajonal fillimisht dhe integrimin e këtyre vendeve në familjen evropiane".
 
Angazhimi i Kosovës për fqinjësi të mirë dhe zhvillim në aspektin e aspiratave të përbashkëta drejt integrimit evropian është theksuar po ashtu nga Edon Cana, Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë për Integrim Europian dhe koordinator kombëtar i IPA-s.
 
Gomarët e kufirit”, është film satirik që rrëfen jetën e banorëve të zonave kufitare ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë në fund të viteve ’60. Përmes një gjuhe artistike, regjisori Jeton Ahmetaj përshkruan absurditetin e regjimeve diktatoriale, ku kufijtë ishin pengesë, perde hekuri që ndalonin komunikimin e komuniteteve të cilat për shekuj të tërë kanë ndarë të njëjtën histori, duke jetuar vetëm pak metra larg njëri tjetrit.
 
Komisioni Evropian është duke i ofruar asistencë Kosovës për të marrë pjesë në programet e bashkëpunimit ndërkufitar me shtetet e Ballkanit Perëndimor, përmes instrumentit për para-anëtarësim (IPA). Përmes këtij instrumenti, Kosova merr pjesë në programin BNK Kosovë-Shqipëri, programin BNK Kosovë- ish- Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe programin BNK Kosovë- Mali i Zi. Programet e BNK me Shqipërinë dhe ish- Republikën Jugosllave të Maqedonisë janë finalizuar dhe miratuar në dhjetor 2010 përderisa zbatimi i tyre do të fillojë në vitin 2011.