On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL organizoi ceremoninë e fundvitit 2015

Me rastin e përfundimit të vitit 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në prani të Kryeministrit të Republikës së Kosovës, organizoi ceremoninë e  përbashkët me kryetarët e komunave, përfaqësuesit diplomatik, komunitetin e donatorëve, shoqërinë civile dhe mediat.

23 dhjetor 2015, Prishtinë

Me rastin e përfundimit të vitit 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në prani të Kryeministrit të Republikës së Kosovës, organizoi ceremoninë e  përbashkët me kryetarët e komunave, përfaqësuesit diplomatik, komunitetin e donatorëve, shoqërinë civile dhe mediat.

Kryeministri i Kosovës, z. Isa Mustafa, në fjalimin e tij përshëndetës ka vlerësuar si një moment mjaft të rëndësishëm përmbylljen me sukses të këtij viti të punës në të gjitha fushat, përfshirë edhe në pushtetin lokal.

“Është hera e parë që ne kemi arritur që të kemi të gjitha komunat tona dhe kryetarët e komunave së bashku me ne në tërë territorin e Republikës së Kosovës, që të punojmë bashkërisht, në shërbim të qytetarëve tanë, në shërbim të zhvillimit lokal, në shërbim të zhvillimit ekonomik, me qëllim themelor që të bëjmë më të mirë jetën për qytetarët”, tha kryeministri.

Kryeministri Isa Mustafa, po ashtu, tha se MAPL-ja ka bërë një punë shumë të mirë, duke vënë një bazë të mirë të ndërtimit të pushtetit lokal dhe të funksionimit të pushtetit lokal në tërë vendin.

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal  z. Ljubomir Maric tha se bazuar në kompetencat dhe mandatin ligjor, në koordinim me ministritë e linjës, komunat, shoqërinë civile dhe institucionet e tjera përgjegjëse ka hartuar Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026 dhe Planin e Veprimit për të njëjtën periudhë. Ministri Maric tha se qëllimi kryesor i kësaj strategjie është përcaktimi i orientimeve kryesore për dhjetë vitet e ardhshme në drejtim të thellimit të reformave për avancimin e vetëqeverisjes lokale në Kosovë. Strategjia ka 5 objektiva kryesore të cilat synojnë të krijojnë kushte për zhvillim ekonomik lokal, administratë efikase dhe profesionale, partneritet të qëndrueshëm me qytetarë dhe forcimin e demokracisë lokale.

“Gjatë procesit të bisedimeve në Bruksel në mes të Kosovës dhe Serbisë, MAPL ka prodhuar një seri të dokumenteve për të ndihmuar ekipin negociator gjatë procesit të bisedimeve ndërmjet palëve, si rezultat i të cilave janë nënshkruar marrëveshjet që sigurojnë integrimin më të shpejtë të komunave me shumicë serbe”
tha Ministri Maric.

Gjatë kësaj periudhe, Ministri Maric tha se  është dhënë kontributi për ndërtimin e kapaciteteve institucionale dhe resurseve humane në nivel lokal, përmes: realizimit të programeve të trajnimeve, ofrimit të dokumenteve shpjeguese, këshillave juridike, investimeve në projekte të shumta kapitale përfshirë infrastrukturën publike, si dhe formave të tjera të bashkëpunimit.

“Miratimi i 3 programeve të bashkëpunimit ndërkufitar për periudhën 2014-2020 me tre shtetet fqinje Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi, si dhe finalizimi i marrëveshjeve të partneritetit dhe kontratave për zbatimin e këtyre programeve të mbështetura nga Komisioni Evropian,  kanë qenë rezultatet kryesore të MAPL-së në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar me shtetet fqinje” theksoi Ministri Maric .