MAPL përmbyll “Planin e punës për vitin 2018”!

Sot, me datë 10 Dhjetor 2017, MAPL përmbylli suksesshëm “Planin e punës për vitin 2018”!