On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MARIC DHE JEVTIC ME DELEGACIONIN E KËSHILLIT TË EVROPËS RRETH TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE KTHIMIT

Ministri Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Ljubomir Maric, dhe Ministri i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, Dalibor Jevtic, janë takuar sot në Prishtinë me delegacionin e Këshillit të Evropës i udhëhequr nga shefi i Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Izabela Servoz- Gallucci, me ç’rast biseduan për të drejtat e popullit jo-shumicë të kthyerve në Kosovë.

18 nëntor 2016, Prishtinë

Ministri Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Ljubomir Maric, dhe Ministri i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim, Dalibor Jevtic, janë takuar sot në Prishtinë me delegacionin e Këshillit të Evropës i udhëhequr nga shefi i Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, Izabela Servoz- Gallucci, me ç’rast biseduan për të drejtat e popullit jo-shumicë të kthyerve në Kosovë.

Maric dhe Jevtic gjatë takimit theksuan një sërë problemesh me të cilat përballen popujt e jo-shumicës në Kosovë, që në masë të madhe ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve, veçanërisht të popullit jo-shumicë. Theks i veçantë i takimit të sotëm ishte zbatimi i ligjeve që kanë të bëjnë me të drejtat në kuptimin e diskriminimit pozitiv të popullit jo-shumicë, por edhe të drejtave themelore të njeriut si e drejta për lirinë e lëvizjes dhe të kthimit.

Ministrat Maric dhe Jevtic informuan delegacionin edhe për proceset që janë të rëndësishme për mbijetesën e popullit jo-shumicë në Kosovë, ku theksuan se është e domosdoshme që ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës të nxjerrën duke marrë parasysh pikëpamjet e përfaqësuesve politik të serbëve, të cilat kohët e fundit nuk ka qenë rasti kur është miratuar ligji për Trepçën, verifikimin e aseteve dhe investimeve strategjike që rezultojnë mund të ketë ndikim në jetën dhe mbijetesën e njerëzve nga radhët e popujve jo-shumicë.

Takimi në veçanti ka theksuar nevojën për të formuar Asociacionin e Komunave me shumice serbe, jo vetëm për shkak të faktit se ajo ishte një nga marrëveshjet e arritura në Bruksel, por për shkak të nevojës për të qenë në një mënyrë pozitive që do të sigurojë një mekanizëm i cili për serbët, dhe popujt e tjerë në Kosovë, do t’ju ndihmoj në segmente që janë të rëndësishme për jetën e përditshme dhe atë në në procesin e kthimit, por edhe mbijetesën e popullit jo-shumicë.

Në fund të takimit, Ministrat theksuar edhe një herë se dialogu dhe bashkëpunimi është mënyra e vetme për zgjidhjen e problemeve dhe shprehu gatishmërinë për të përfaqësuesve si politikë të serbëve nëpër të gjitha çështjet dhe problemet të bisedojë me përfaqësuesit politik të popullit shumicë në Kosovë, por që biseda të jetë thelbësore e jo formale.