On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Mbahet ceremonia e hapjes së Shtëpisë për Bashkëpunim Ndërkufitar

Prishtinë, 19 maj 2021
Është hapur në qendër të Prishtinës “Shtëpia për Bashkëpunimin Ndërkufitar”, shtëpi e cila do të jetë në shërbim të komunave, organizatave të shoqërisë civile, studentëve, si dhe akterëve të ndryshëm, me qëllim të njoftimit dhe informimit të tyre lidhur me konceptin dhe idenë e funksionimit dhe zbatimit të programeve të bashkëpunimit ndërkufitar.
Z. Elbert Krasniqi, Ministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal theksoi se “Ndjehem i lumtur që vendet tona çdo ditë e më shumë janë duke e fuqizuar koordinimin dhe bashkëpunimin ndërshtetëror për fqinjësi të mirë, në kontekst të përmirësimit të shumë fushave të përbashkëta, duke u nisur nga aspekti i nxitjes së marrëdhënieve për zhvillim ekonomik dhe social, uljes së pabarazisë në zonat e thella ndërkufitare, zhvillimit dhe promovimit të turizmit, mbrojtjes së mjedisit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore e deri tek sigurimi dhe lehtësimi i qasjes së qytetarëve të këtyre zonave në marrjen e shërbimeve, të cilat nxisin dhe forcojnë kohezionin social ndërmjet vendeve”. Gjithashtu, Ministri Krasniqi theksoi se “Një koncept i tillë i shtëpisë së BNK-së do të shërbejë edhe si model i suksesshëm për tu aplikuar edhe tek vendet e rajonit. Ne jemi të sigurt se bashkëpunimi i mëtejmë ndërshtetëror me ndihmën e Bashkimit Evropian, do të sjellë arritjen e rezultateve të reja, me perspektivë zhvilluese dhe sukses të garantuar”.
Z. Tomáš Szunyog -Shefi i Zyrës së BE / Përfaqësues Special i BE-së, theksoi rëndësinë dhe rolin e Shtëpisë së Bashkëpunimit Ndërkufitar në Prishtinë, e cila do të shërbej si një pikë e përbashkët koordinimi midis të gjitha Programeve IPA BNK në të cilat merr pjesë Kosova, por gjithashtu do të siguroj qasje më të lehtë në informacion për të gjithë aplikantët e mundshëm. “Në mesin e këtyre programeve u realizuan shumë projekte dhe shumë janë në vazhdim. Përveç rezultateve, projektet e bashkëpunimit sjellin burime financiare tek autoritetet lokale, dhe përveç kësaj, ato lejojnë transferimin e njohurive dhe përvojave përtej kufijve”.
Ambasadori Szunyog shpjegoi se skema e grantit për Bashkëpunim Ndërkufitar ka pasur ndikim në inkurajimin e komunikimit, rritjen e besimit dhe iniciativave ndërmjet njerëzve në rajonin ndërkufitar, duke mbështetur veprime të përbashkëta që ndërtojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe marrëdhënie të mira fqinjësore, “thënë shkurt, këto projekte të bashkëpunimit ndërkufitar po e bëjnë jetën e përditshme të komuniteteve në secilën anë të kufijve më të mirë dhe më të lehtë. BE në Kosovë do të vazhdojë të mbështesë institucionet e Kosovës në përpjekjet e tyre në zbatimin e reformave, zhvillimin e qëndrueshëm dhe prosperitetin drejt integrimit në Bashkimin Evropian “.
Z. Goran Milevski – Ministër i Vetëqeverisjes Lokale të Maqedonisë së Veriut tha “Kjo Shtëpi do ofroj një gamë të gjerë të shërbimeve në një vend të vetëm për të gjithë operacionin e BNK-së në Kosovë dhe si rrjedhojë Maqedonia e Veriut si një vend partner do të përfitojë duke mbështetur aplikantët e mundshëm nga Maqedonia e Veriut në krijimin e partneritetet përtej kufirit. Bashkëpunimi dhe zhvillimi rajonal janë ndër përgjegjësitë kryesore të Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale dhe programet ndërkufitare dhe INTERREG janë një pjesë shumë e rëndësishme e strategjisë sonë për zhvillimin rajonal ”.
Znj. Zorka Kordic, Kryenegociatore dhe NIPAC Mali i Zi tha “Edhe pse veprimet e BNK-së nuk synojnë të zgjidhin sfida të mëdha sistematike dhe ekonomike, me mbështetjen e tyre për veprime pilot inovative dhe duke siguruar një platformë të hapur për shkëmbimin e njohurive, ata megjithatë vijnë dhe na udhëheqin drejt ndryshimeve, të cilat nxisin reforma dhe forcojnë institucionet tona. Sipas mendimit tim, intensifikimi i kontakteve midis institucioneve, zyrtarëve dhe stafit të Ballkanit Perëndimor, dhe si rrjedhojë bashkëpunimi i tyre i suksesshëm me Shtetet Anëtare të BE-së dhe institucionet e BE-së, është një nga arritjet më të shquara të bashkëpunimit ndërkufitar. Pikërisht për këtë jam e kënaqur që kjo iniciativë e vlefshme e Shtëpisë së BNK-së ka arritur të realizohet, si një përpjekje e bërë në drejtim të përgatitjes dhe zbatimit efikas të programeve të BNK-së ”.
Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë për Evropë dhe Punë të Jashtme tha “Programi i IPA për BNK Shqipëri – Kosovë përfaqëson një nga programet më të rëndësishme në të cilën Shqipëria merr pjesë. Natyra specifike e këtij programi është se kërkon përpjekje të përbashkëta për të zbatuar aktivitete të përbashkëta që synojnë përmbushjen e objektivave të programit, përparësitë dhe masat, si dhe kërkon një koordinim dhe komunikim efikas dhe në kohë nga të dy Strukturat Operative, asaj të Shqipërisë dhe Kosovës, të mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë “.
Programet e bashkëpunimit ndërkufitar financohen nga BASHKIMI EVROPIAN përmes instrumentit të para-anëtarësimit, të njohur si IPA.