On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Mbahet takimi i radhës së Komitetit Këshillëdhënës për Rishikimin e SMP- së

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me projektin DEMOS, përkrahur nga Qeveria Zvicerane, për herën e katërt me radhë, kanë organizuar takimin e përbashkët për rishikimin e Sistemit të menaxhimit të perfomancës së shërbimeve komunale/SMP-së.

23.09.2016,Pishtinë

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me projektin DEMOS, përkrahur nga Qeveria Zvicerane, për herën e katërt me radhë, kanë organizuar takimin e përbashkët për rishikimin e Sistemit të menaxhimit të perfomancës së shërbimeve komunale/SMP-së.

Në këtë takim ishin të pranishëm, z. Bajram Gecaj, Zëvendësministër i MAPL- së, përfaqësues të departamenteve nga MAPL, përfaqësues të projektit DEMOS, përfaqësues nga Zyra Kombëtare e Auditorit të Përgjithshëm, Koordinator Komunal për Performancë dhe përfaqësuesit e ndërmarrjeve publike komunale dhe qendrore.

Me këtë rast, z. Bajram Gecaj, Zëvendësministër i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, theksoi se ka ardhur koha që të aprovohet puna e një ekipi të madh të ekspertëve, me qëllim që t’u hapet rruga proceseve tjera drejt finalizimit të procesit të rishikimit të SMP- së.

Po ashtu, edhe Sekretarja e Përgjithshme ne  MAPL-së, znj. Rozafa Ukimeraj vlerësoi lart punën e deritashme të grupeve të ekspertëve dhe kërkoi intensifikimin e veprimeve për përfundimin sa më të shpejt të këtij procesi me rëndësi për institucionet lokale dhe qendrore në Republikën e Kosovës.

Ndërkaq, z. Avni Sahiti, Udhëheqës i Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale, prezantoi para të pranishmëve raportin e punës në mes të dy takimeve, nga  29 prilli këtij viti  e deri më tani. Si aktivitet kryesor u prezantua Raporti i Pilotimit të Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale, të gjeturat dhe avantazhet e këtij sistemi. Mes tjerash Udhëheqësi i Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale theksoi, nevojën e miratimit të dokumenteve që janë derivat i grupeve të ekspertëve të themeluara në fillim të rishikimit të këtij sistemi.

Të gjithë anëtarët e Komitetit Këshillues, vlerësuan lart punën e deritanishme të ekspertëve dhe u pajtuan që procesi është në rrugën e duhur drejt finalizimit të tij.

Në takim u bisedua edhe rëndësia e përfshirjes së institucioneve tjera në procesin e rishikimit të Sistemit per Menaxhimin e Performancës së Shërbimeve Komunale siç janë: ZAP, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, ndërmarrjet publike të cilat ofrojnë shërbime për qytetar dhe akterë të tjerë me rëndësi për procesin e rishikimit të këtij sistemi. Me theks të veçantë u diskutua roli i Zyrës se Auditorit të Përgjithshëm në Menaxhimin e Sistemit të Performancës së Shërbimeve Komunale. Përfaqësues nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm i njoftuan anëtarët e Komitetit Këshillues se Auditori i Përgjithshëm në planin e punës ka përfshirë edhe menaxhimin e performancës së shërbimeve komunale.

Në fund të takimit të gjithë  anëtarët e Komitetit Këshillues, njëzëri u pajtuan të miratohet dokumenti kryesor i SMP- së, me qëllim që t’u hapet rruga proceseve tjera që çojnë drejt ndërtimit të SMP-së.