Mbështetja e nivelit komunal nga niveli qendror është e rëndësishme dhe primare

Përmes programit të Grantit të Performancës, Programit Komunal për Zhvillim Socio-Ekonomik dhe Projektit “Komunat për të rinjët në Kosovë”, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka financuar Komunat e Republikës së Kosovës në projekte të cilat kanë për qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve.

Tashmë fillon një cikël i ri i raportimit ku qytetarët mund të shohin projektet e financuara nga MAPL për Komunat e tyre.