On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministrja Hodžić ndau shpërblimet për komunat për rezultatet më të mira në ofrimin e shërbimeve komunale për vitin 2018

Prishtinë, 15 maj 2019

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi ceremoninë me rastin e publikimit të  Raportit  të performancës së komunave për vitin 2018, si dhe ndarjen e shpërblimeve  për komunat.

Ministrja e MAPL-së Adriana Hodžić me rastin e publikimit të raportit theksoi se performanca komunale ka qenë një nga projektet më komplekse të realizuara, njëherësh më i sukseshmi dhe i vetmi në rajon. Kjo ide daton që nga viti 2009, në një kohë kur fokusi i ministrisë ishte përqendruar në ndërtimin e një administrate moderne dhe funksionale. Me mbështetjen e vazhdueshme të USAID-it dhe qeverisë zvicerane vitin e kaluar, ne kemi vazhduar të punojmë në zgjerimin e kritereve të performancës, në përcaktimin e fushave specifike, si dhe treguesve të performancës, dizajnin e platformës on-line për të menaxhuar të dhënat dhe parashikimin e fondeve dhe granteve stimuluese.

Ministrja  Hodžić informoi publikun se në bazë të vlerësimit të performancës për vitin 2018, do të shpërblehen 24 komuna, ku shihet qartë një rritje e dukshme e performancës krahasuar me vitin 2017 dhe për përmbushjen  e kritereve të barazisë gjinore, do të shpërblehen  4 komuna për vitin 2018 . Aktualisht, një fond prej 9 milion eurosh është në dispozicion për katër vjet, bashkëfinancuar me SDC / DEMOS. Qeveria e Suedisë gjithashtu është e përfshirë në program me 1.5 milion euro, ndërsa negociatat janë duke u zhvilluar edhe me disa donatorë për të rritur këtë vlerë për vitet e ardhshme.

Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së Rozafa Ukimeraj, prezantoi Raportin e Performancës së Komunave për vitin 2018, në bazë sistemit për menaxhimin e performancës së komunave.

Vlera e fondit stimulues arrin në 1.5 milion euro, ku 1.3 milion euro janë ndarë për 24 komuna me performancën më të lartë, ndërsa 200,000 euro janë ndarë për 4 komuna me arritjen më të lartë sipas vlerësimeve për treguesit për përfaqësim të barabartë gjinor.

Në fund të ceremonisë, ministrja Hodžić ftoi donatorët e tjerë potencialë për t’u bashkuar dhe të bëhen partnerë në rritjen e kapaciteteve financiare të komunave, i cili do të kontribuojë në funksionimin më efikas të komunave në zbatimin e vullnetit të qytetarëve!