Nënshkruhet marrëveshje mirëkuptimi mes MAPL – së dhe komunës së Vushtrrisë për financimin e projektit “Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Sllatinë”

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj,  ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me Kryetarin e Komunës së Vushtrrisë, z. Bajram Mulaku, për realizimin e projektit “Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Sllatinë”. 9 shkurt 2017, Prishtinë

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj,  ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me Kryetarin e Komunës së Vushtrrisë, z. Bajram Mulaku, për realizimin e projektit “Asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Sllatinë”.

Mbështetja e MAPL-së për komunat do të vazhdojë me nënshkrimin e marrëveshjeve  edhe me komunat tjera të Kosovës për të mbështetur projekte  kapitale  me interes për qytetarët.