On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Përfaqësuesit e Qeverisë së Kosovës bashkë me komunat diskutojnë për Qeverisjen Lokale

Punëtoria:  “Vlerësimi i procesit të reformës së Pushtetit Lokal” ka për qëllim të trajtoj bashkërisht mes përfaqësuesve të nivelit qendror dhe atyre  lokal, disa nga temat që janë shqetësim për përfaqësuesit lokal dhe që janë nënvizuar edhe në dokumentin e Grupit Ndërkombëtar Drejtues, me rastin e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës dhe përfundimit të  mandatin të ICO-s në Kosovë

Punëtoria:  “Vlerësimi i procesit të reformës së Pushtetit Lokal” ka për qëllim të trajtoj bashkërisht mes përfaqësuesve të nivelit qendror dhe atyre  lokal, disa nga temat që janë shqetësim për përfaqësuesit lokal dhe që janë nënvizuar edhe në dokumentin e Grupit Ndërkombëtar Drejtues, me rastin e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës dhe përfundimit të  mandatin të ICO-s në Kosovë

28 shtator 2012, Strugë Maqedoni

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me OSBE-në, në Strugë të Maqedonisë ka nisur punimet Punëtoria dyditore me temën “Vlerësimi i procesit të reformës së Pushtetit Lokal”.

Në Punëtori po marrin pjesë përfaqësues nga Ministra e Administrimit të Pushtetit Lokal, kryetarë të komunave të Kosovës, OSBE-së, dhe përfaqësues nga Ministra e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor.

Në fjalën e tij hyrëse, Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal z. Slobodan Petrovic, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve qendrore dhe atyre loke, duke potencuar se diskutimi i përbashkët për proceset që janë me interes për qytetarët është çelësi i suksesit  në raport me progresin në qeverisjen lokale.

“Suksesi i decentralizimit nuk varet vetëm nga përkushtimi i Qeverisë për reformat por në esencë varet edhe nga fakti se si strukturat lokale dhe qytetarët në terren e përqafojnë këtë proces”tha Zëvendëskryeministri Slobodan Petrovic.
 

Zëvendëskryeministri Petrovic i ftoi përfaqësuesit e  Komunave që ti paraqesin të gjitha shqetësimet në lidhje me ligjet që rregullojnë komunat e posaçërisht ligjet që janë në proces të diskutimit.  
 

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, z. Naim Ismajli,  falënderoi Ministrinë e  Administrimit të Pushteti Lokal për bashkëpunim me komunat dhe tha se reforma në qeverisjen lokale është proces dinamik dhe se ka ndihmuar në masë të madhe në rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.
 

Se si do të funksionojë Vetëqeverisja lokale përtej Planit të Veprimit për  Decentralizim, z. Besnik Osmani, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal i cili ritheksoi se bazament i funksionit të Pushteti  lokal  mbetet Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet gjegjëse, Karta Evropiane për Vetqeverisje Lokale  dhe Dokumenti I Partneritetit të Kosovës në Bashkimin Evropian.

Lidhur me angazhimet e MAPL-së në raport me komunat, Sekretari Besnik  Osmani tha se ngritja e performancës dhe llogaridhënies, Thellimi i decentralizimit cilësor dhe rritja e autonomisë fiskale,  janë çështjet kryesore me të cilat synohet të zhvillohet dhe ndërtohet qeverisja lokale në Kosovë.

Ndërsa, Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor z. Arben Çitaku paraqiti para përfaqësuesve të komunave Politikat e legjislacionit në sektorin e ndërtimin siç është Ligji për Ndërtimin, Ligji për Planifikimin Hapësinor dhe  me theks për çështjen e legalizimeve.
 

Punëtoria dyditore me komunat do të trajtoj edhe tema si Aplikimi  i rezultateve zyrtare të regjistrimit të popullsisë në skemën e financimit të komunave që ndikojnë drejtpërdrejtë në Grandin e Përgjithshëm, Grandi i Shëndetësisë dhe Grandi i Arsimit.
 

Punimet e punëtorisë dyditore “Vlerësimi i procesit të reformës së Pushtetit Lokal” do të përfundojnë me rekomandimet dhe konkluzionet që do ti përfshijnë veprimet që do të  ndërmerren në të ardhmen nga Ministritë e linjës dhe komunat e Kosovës.