Përfituese: KOMUNA E OBILIQIT

Projekti : Ndriçimi prej shkollës “Pandeli Sotir-Obiliqi i Vjetër” deri në kryqëzimin e rrugës “Zahir Pajaziti-Kadri Pllana”
Fondi nga MAPL: Granti i Performancës
Vlera e projektit: 98,786.40
Bashkëfinancimi nga MAPL: 74,354.00 €