Përfituese: KOMUNA E ZUBIN POTOKUT

Përfituese: KOMUNA E ZUBIN POTOKUT

Projekti: Pastrimi i lumit “Ibër” në Pritvoricë

Fondi nga MPL: Programi komunal për infrastrukturë socio-ekonomike

Vlera e projektit:  49,500.00 €   

Financimi nga MPL: 49,383.00 €