Përmbyllet faza e parë e trajnimeve me anëtarët e Kuvendeve të Komunave

Me trajnimin e sotëm, mbyllet vetëm faza e parë e trajnimeve për këtë vit. Sot ishte trajnimi për anëtarët e zgjedhur të Kuvendeve të Komunave: Prizren, Suharekë, Dragash, Mamushë, Rahovec dhe Malishevë.