On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Petrovic: Kohërat nuk janë të këqija por njeriu

Petrovic: Kohërat nuk janë të këqija por njeriu
Kolumne e Zëvendëskryeministrit Slobodan Petrovic, për numrin festiv të gazetës “Koha Ditore”

Petrovic: Kohërat nuk janë të këqija por njeriu

Kolumne e Zëvendëskryeministrit Slobodan Petrovic, për numrin festiv të gazetës “Koha Ditore”

Në fund të çdo viti kur bëjmë bilancin e rezultateve, kemi ndjenjën gjoja  se keni mundur te bëni shumë, se keni mundur këtë ta bëni “këtë kështu”,  “atë ashtu”….etj dhe gjithë kjo është si pasojë e kujdesit për kualitetin e rezultateve. Fatura për vitin 2011 ka qenë e lartë  dhe e komplikuar. Por megjithatë nuk është fat të bësh atë që duhet bërë, por është fat  të bësh atë që dëshiron. Unë në vitin 2011 kam pasur këto dy fate. 

Kur jeni në pozitën e Ministrit dhe të Zëvendës Kryeministrit dhe keni punë në disa drejtime, kryesisht përqendroheni në politikë, ndoshta më shumë se sa në veprimet konkrete. Kështu që dëshira ime për vitin e ardhshëm është që të kem më tepër punë në teren se në zyrë. Të njohë edhe më shumë qytetarë të Kosovës dhe t’ju  transferoj vizionin tim.

Mendoj se do mund  të jemi të kënaqur vetëm atëherë kur së pari  suksesin e kërkojmë nga vetvetja më shumë se nga të tjerët. Shumë shpesh në gjatë këtij viti kam dëgjuar  “ ehh..nuk më kanë dhënë” ose  “mua më takon” apo “pushteti nuk po bënë mjaft për të pasur një standard më të mirë të jetesës” …dhe shumë deklarata tjera të ngjashme.

Kështu që nëse dëshirojmë një shoqëri  kosovare më të mirë duhet patjetër ne të jemi më të mire, dhe nëse dëshirojmë ndryshime pozitive duhet që ne të ndryshojmë.
Ky eshtë mesazhi im!

Unë e di se ka vështirësi, ka kufizime,  mirëpo këto nuk guxojnë të jenë pjesë e jotja dhe e vullnetit tënd, por duhet të bësh gjithçka që është në duart tua për të zgjedhur problemin, për çdo ditë të luftosh për veten dhe familjen tënde. Duhet që patjetër t’i ndërrojmë shprehitë e vjetra  nëse dëshirojmë progres Vitet e vuajtjes janë pas nesh, jeta në periudhën e komunizmit e pastaj në atë të socializmit  kanë lënë gjurmë të thellë në ne. Këtu nuk dallohemi , pavarësisht nëse jemi serb, shqiptar, boshnjakët, etj. Kur në fund të një dite bëjmë bilancet të gjithë në fund  thënë troç i takojmë një linje. Dhe në këtë mënyrë duhet të shikojmë të ardhmen!.

Ejani të gjithë të mblidhemi dhe të gjithë së bashku të formulojmë një plan pune me përdorim konkret të kapaciteteve që posedojmë . Në çoftë se secili prej nesh, jep kontributin e vet, secili do të lehtësojë ekonominë e varfër të Kosovës. Nga secili pa përjashtim duke filluar nga ai që shet qumështin e lopës në shtëpi e deri tek ai i cili  shet pajisje të teknologjisë së lartë .  Në  qoftë se secili punon në drejtimin e vet, raporti im i punës për tërë vitin,  për Ju nuk do të ishte i një rëndësie të veçantë. Depolitizimi ashtu siç kam përmendur dhe përsëritur vazhdimisht gjatë tërë vitit  2011, është çelësi që mund të ndihmojë në  zhvillimin ekonomik dhe shoqërisë sonë.

Mos harroni se secili duhet të jetë i kënaqur për t’i arritur standardet evropiane dhe kjo nuk ju takon vetëm komuniteteve të cilat jetojnë në Kosovë por kjo ju takon të GJITHËVE . Dhe kështu arritëm edhe deri te një pike ku nuk dallohemi si serb dhe shqiptarë.. e as si goranë apo romë. Dhe çka  ka penguar për t’i theksuar pikat e bashkimit? Vullneti, politika , krimi, apo çka? A është e mundur se vetëm politika duhet të diskutohet dhe atë në Kosovë me të gjitha dallimet dhe veçoritë e saja.!
Kjo duhet ndryshuar me vite që kemi përpara!

Në vitin 2011 kam vuajtur me përkthimet. Kam pasur vështirësi që nganjëherë të kuptoj edhe gjuhën serbe në dokumentet të cilat i kam pranuar çdo ditë . Kështu që jam detyruar të kërkoj lektor dhe kjo natyrisht kushton edhe më shumë …e atëherë kemi angazhuar grupin  punues i cili do të vendos standardet e përdorimit të gjuhëve në Kosovë dhe e cila do të rregulloj administratën publike në gjuhën serbe e cila gjuhë sipas Kushtetutës është gjuhë zyrtare në Kosovë. Kështu që në 2012, pres përparimin dhe rregullimin e kësaj fushe ashtu që të merremi vesh MIRËPO duke respektuar gjuhët dhe kulturat tona.

Tani sikur erdhi pjesa ku unë paraqes  të arriturat e mia nëpërmjet investimeve të mençura dhe e di se kjo pjesë do t’ju lodh por ta dini se kam një listë të gjatë të rrugëve me kilometra, kam një numër të madh  të shesheve të banimit  ,janë mbjellë shumë fidane dhe kemi shumë projekte të reja. Dhe kështu, dikush mund të thotë: – “..Ja si po lavdërohet ky Petrovic…”,  por unë nuk po lavdërohem, por po them se ky është vetëm fillimi minimal.

Rruga nuk do të thotë asgjë pa lirinë e saj të përdorimit, libri nuk ka kuptim nëse nuk lexohet  e njerëzit dallohen vetëm në të mire dhe të këqij e jo në atë se a janë serb apo shqiptar, goran, boshnjak, romë, ashkalinjë ,egjiptas, por vlen vetëm ajo nëse është  njeri i keq apo i mirë.

Për vitin  2012, Ju dëshiroj të gjithëve shumë shëndet dhe lumturi, por gjithashtu edhe shumë para dhe mundësi . Për veten time, dëshirojë që të jem më i mire dhe e tërë energjia ime të jetë e orientuar në të mirën e të gjithë neve.

Dhe kini parasysh të dashurit e mi, të gjithë Ju që e lexoni këtë shkrim ashtu siç Darvini ka thënë; –  “Kohërat nuk janë të këqija por njeriu”.