On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Petrovic: Qytetarët – partneri kryesor për strategjinë e re

Strategjia e Qeverisë së Kosovës për veri të Kosovës do të bazohet në planin e Ahtisarit, sepse është një shans që serbët nuk duhet të humbasin, tha në një intervistë ekskluzive për "Zërin e Amerikës" – Zëvendëskryeministri i Kosovës Slobodan Petrovic.

Strategjia e Qeverisë së Kosovës për veri të Kosovës do të bazohet në planin e Ahtisarit, sepse është një shans që serbët nuk duhet të humbasin, tha në një intervistë ekskluzive për "Zërin e Amerikës" – Zëvendëskryeministri i Kosovës Slobodan Petrovic.

Petrovic i cili është gjithashtu Ministër i Pushtetit Lokal, tha se fokusi kryesor do të jetë në strategjinë e zhvillimit ekonomik për këtë pjesë të Kosovës dhe theksoi se partnerët për zbatimin e saj në vendin e parë do të jenë vetë qytetarët.

Zëri i Amerikës: Në kohën e fundit keni paralajmëruar një strategji të re të Qeverisë së Kosovës për Veriun e Kosovës. Në çka bazohet ajo?

Slobodan Petrovic: "Para së gjithash strategjia për veriun është edhe në kuadër të planit të Marti Ahtisarit. Ajo është e përqendruar kryesisht në zhvillimin ekonomik të veriut. Është thjesht e papranueshme që çështja e veriut dhe decentralizimit është politizuar aq shumë. Unë kam mundësinë të shoh se sa qytetarët në veri humbasin investimet, jo vetëm nga Qeveria e Kosovës, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe është e nevojshme që në atë mënyrë të bëjmë mobilizimin e mjeteve për qytetarët tanë në veri, në mënyrë që të zbatohen projektet".

Zëri i Amerikës: A do të thotë kjo se qytetarët në veri nuk mund të përfitojnë asgjë më shumë se plani i Ahtisarit. Ka pasur tregime rreth të ashtuquajturit plani "Ahtisari Plus?

Slobodan Petrovic: "Ajo që është fakt mbi të gjitha është se ne jemi kritikues të asaj që ne nuk e njohim. Unë e di se ky plan nuk është ideal kurse jam i vetëdijshëm për realitetin që kjo është një mundësi që nuk guxojmë ta humbasim. Kemi mundësinë për të parë procesin e decentralizimit dhe procesin e krijimit të komunave të reja me shumicë serbe në jug të Kosovës. Ky fakt në vetvete thotë shumë. Nuk është e mjaftueshme vetëm të formohen komunat, por pastaj mbi atë bazë të punohet për të përmirësuar jetën dhe kjo është një lojë në të cilën qytetarët luajnë një rol të rëndësishëm. Është e nevojshme që qytetarët të cilët jetojnë në veri të informohen në mënyrë të drejtë për këtë proces. Është shumë i rëndësishëm dhe pozitiv vlerësimi në raportin e Komisionit Evropian për progresin e Kosovës, ku në mënyrë pozitive vlerësohet procesi i decentralizimit, si një proces më i mirë që ka ndodhur në Kosovë në këto vitet e fundit. Ky është një fakt dhe unë jam i vetëdijshëm se qytetarët në veri, para se gjithash të nacionalitetit serb, duhet të jenë të informuar në mënyrë të drejtë dhe të dinë se çka është në favor të tyre ".

Zëri i Amerikës: Çka ju shkon në favor atyre? A munden komunat e decentralizuara me shumicë serbe këtu në jug, në një farë mënyre, të jenë një shembull i mirë për veriun e Kosovës?

Slobodan Petrovic: "Patjetër që munden. Aty ka edhe shumë punë dhe veprime për forcimin e kapacitetit të atyre komunave. Është reale se edhe periudha prej dy vjetësh është shumë e shkurtë për të vlerësuar ato komuna. Në pjesën e infrastrukturës ka shumë përmirësime, edhe pse jam i vetëdijshëm se edhe aty ka vend për punë dhe për cilësi më të lartë. Por është e sigurtë që ato mund të jenë shembull për veriun".

Zëri i Amerikës: A keni partnerë dhe të cilët janë partnerët tuaj për zbatimin e kësaj strategjie?

Slobodan Petrovic: "Në çdo rast, partnerët duhet të jenë vetë qytetarët, sepse kudo në botë në procesin e decentralizimit, qytetarët janë pjesë e këtij procesi, sepse kjo është në interesin e tyre".