On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Qeveria e Kosovës dhe e Zvicrës bashkojnë forcat në përmirësimin e qeverisjes së mirë komunale në Kosovë

Lansohet Granti i Performancës komunale në vlerë prej 9 milionësh për periudhën 2018 – 2021

Prishtinë, 9 Tetor 2018

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) me përkrahje të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) organizuan ceremoninë e  lansimit të Grantit të Performancës së komunave.

Me rastin e lansimit të Grantit të performancës, Ministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Ivan Todosijevic në fjalën e mirëseardhjes tha se “Ndërmjet MAPL-së dhe partnerit strategjik SDC (projekti DEMOS), kemi patur një përvojë të jashtëzakonshme në zbatimin e shumë projekteve me interes të pushtetit lokal në Kosovë. Ky projekt është segment shumë i rëndësishëm i sistemit të menaxhimit të performancës komunale, i cili ka për qëllim forcimin e kapaciteteve institucionale të komunave përmes skemës së granteve që ofrohen sipas kritereve të përfitimit. Ky sistem ka qenë një nga projektet më komplekse që kemi patur gjatë këtyre viteve, por njëherësh më i suksesshmi. Ideja për krijimin e sistemit të performancës komunale daton që nga viti 2009, në kohën kur i gjithë fokusi i ministrisë ishte në ndërtimin e një administrate moderne dhe funksionale në nivel lokal”.

Për më tepër, gjatë këtij viti, si pjesë e Grantit të performancës të MAPL-së dhe SDC/DEMOS janë finalizuar edhe ciklet e vlerësimit të performancës komunale për vitin 2016 dhe vitin 2017. Në ciklin vlerësues për vitin 2016 janë shpallur 25 komuna përfituese, ndërsa në ciklin vlerësues për vitin 2017 janë shpallur 19 komuna përfituese.

Zëvendësministri i Financave z. Hyzer Gashi, theksoi se “është shumë e qëlluar edhe fushë veprimtaria e këtij Granti që përmes stimujve financiar të nxisin dhe përkrahin komunat në përmirësimin e performancës së tyre në fushat e qeverisjes demokratike, menaxhimit, transparencës etj. Në fakt pikërisht këto sfera të angazhimit janë në masë të madhe  edhe përcaktuese të zhvillimit të përgjithshëm të secilës komunë, prandaj edhe përkrahja e tyre krijon dhe do të krijojë efekte pozitive në qeverisjen komunale.

Ndërkaq, Ambasadori i Zvicrës në Kosovë z. Jean – Hubert Lebet gjatë fjalimit të tij tha, “ne mbetemi të përkushtuar në mbështetjen e zhvillimit të  mëtejshëm të qeverisjes lokale në Kosovë dhe jemi të bindur se së bashku do të japim kontribut të rëndësishëm për këtë qëllim.

Ne besojmë se Granti i performancës është një shembull i mirë i një bashkëpunimi midis donatorëve dhe institucioneve qeveritare dhe kjo përvojë mund të shërbejë si një model për sektorët e tjerë.

Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj prezantoi në etapa historikun e krijimit të Sistemit për Menaxhimin e Performancës së Komunave, duke vënë në pah veprimet e ndërmarra përgjatë 10 viteve në drejtim të vendosjes së bazës ligjore për vlerësimin e performancës komunale, rëndësinë dhe efektet e saj, si dhe për skemën e përbashkët të grantit të performancës komunale ndërmjet MAPL-së dhe SDC/DEMOS.

Granti i performancës komunale është bashkëfinancim i MAPL-së dhe SDC/DEMOS, buxheti vjetor i të cilit arrin 2.25 milion euro në vit dhe është në dispozicion për vitet 2018 – 2021. Granti i performancës i ndahet komunave bazuar në performancën e tyre në fushat e përzgjedhura si: qeverisja demokratike, menaxhimi komunal, si dhe transparenca dhe integriteti.

Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë: Kryetarët e Komunave, Kryesuesit e Kuvendeve të Komunave, Drejtorë të Komunave dhe zyrtarë të tjerë komunalë, përfaqësuesit e ministrive përkatëse, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar, komuniteti i donatorëve, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të tjerë.