On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Rakić: Dhjetë milion euro për rimëkëmbjen ekonomike të komunave

Zëvendës kryeministri dhe Ministri I Pushtetit Lokal Goran Rakić, në prani të Kryeministrit Hoti, Ministrit të Shëndetësisë, Ministrit të Arsimit dhe Kryetarëve të komunave, në një takim të organizuar për të diskutuar për situatën e shkaktuar nga virusi COVID 19, foli për mbështetjen e komunave për rimëkëmbjen ekonomike.

Pas shqyrtimit të situatës me korona virusin në Kosovë dhe në mbarë botën, Ministri Rakić prezantoi aktivitetet e MPL-së gjatë pandemisë, si dhe planet për të ardhmen. 

Duke folur për ndihmën dhe përkrahjen për komunat, përveç shumë projekteve që janë në fazën e zbatimit,  Ministri theksoi projektet që zbatohen perms skemës së granteve për performance komunale, ku 4.9 milion euro u ndanë nga MPL-a dhe qeveria e Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë.  Ai theksoi gjithashtu, rëndësinë e projekteve nga Programi për Zhvillimin e Infrastrukturës Socio-Ekonomike dhe Bashkëpunimit Ndërkomunal në vlerë prej 573,347.00 euro, si dhe projekti “Komuna për Rininë” të financuar nga Qeveria Japoneze perms Bankës Botërore në vlerë prej 3 milion. 

Në fund të prezantimit të tij, Ministri foli për Planin e  Qeverisë për Rimëkëmbjen ekonomike: “Në lidhje me aktet e fundit të miratuara nga Qeveria, pra vendimin Nr. 01/23 për miratimin e Planit të Zbatimit të Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike, Ministria mori përsipër përgjegjësinë për zbatimin e detyrimeve nga ky proces. Në këtë drejtim, 10 milion € do të ndahen për komunat për të menaxhuar situatën e krijuar nga pandemia COVID 19, si dhe 29 milion € për të mbështetur komunat. Për më tepër, në përputhje me kërkesën e Zyrës së Kryeministrit, Ministria ka përgatitur propozime për projeksion investimesh në projektet e infrastructures në nivelin local për periudhën pesëvjeçare 2021-2025, në vlerë prej 58,388,098.23 euro ”, theksoi Rakić.

Në fund, Ministri Rakić falënderoi të gjithë për bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm dhe në të njëjtën kohë shprehu përkushtimin e tij në luftën kundër virusit, duke shpresuar sinqerisht kthim në një jetë normale pa  pandemi, sa më shpejt që të jetë e mundur.