Sekretarja e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj prezantoi për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor dhe Përfaqësimin Gjinor në nivel Komunal

Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj mori pjesë në takimin e organizuar nga OSBE, në të cilën edhe prezantoi për Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor dhe Përfaqësimin Gjinor në nivel Komunal.