Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj, ka marrë pjesë në takimin me temën për E – Komunat, Platforma web dhe Aplikacione mobile, e cila është mbajtur në Mitrovicën Veriore

Mitrovicë Veriore, datë 22 Nëntor 2018

Me ftesë të Organizatës jo qeveritare New Social Initiative, Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj, ka marrë pjesë në takimin me temën për E – Komunat, Platforma web dhe Aplikacione mobile, e cila është mbajtur në Mitrovicën Veriore. Në këtë rast sekretarja theksoi se edhe kjo platformë është një vegël shtesë që ju mundëson qytetarëve të kenë një qasje më lehtë në shërbime komunale.