Shkresë informuese

Me 01.04.2014 delegacioni i MAPL-së, në krye me Zëvendësministrin z. Krasniqi, ka zhvilluar vizitë pune në komunën e Rahovecit ku është pritur nga kryetari i kësaj komune z. Idriz Vehapi. 03 prill 2014

Me 01.04.2014 delegacion i MAPL-së, në krye me Zëvendësministrin z. Krasniqi, ka zhvilluar vizitë pune në komunën e Rahovecit ku është pritur nga kryetari i kësaj komune z. Idriz Vehapi.

Edhe në këtë komunë delegacioni i kësaj Ministrie u njoftua për së afërmi me problemet që e ngarkojnë këtë komunë. Edhe kjo komunë ballafaqohet me borxhet që kjo strukturë udhëheqëse i ka trashëguar nga ajo paraprake, që sillet rreth 11.000.000 €. Këto borxhe në buxhetin e komunës për vitin aktual 2014, nuk janë futur si obligime që duhet shlyer!

Nga ky takim doli kërkesa e parashtruar nga kryetari, që të shikohet mundësia e përfundimit të një projekti,  Rrugë Retimle – Mamushë, e që ka mbetur i përgjysmuar në gjatësi prej 1 km. Kjo kërkesë u muar me shumë seriozitet dhe do shikohet mundësia që e njejta të kryhet këtë vit nga buxheti i MAPL-së apo formë tjetër.

Gjithashtu do bëhen përpjekje dhe besojmë se edhe do realizohet, janë premtimet e Zëvnedësministrit z. Krasniqi, të binjakzimit të komunës së Rahovecit me komunën Antalia të Republikës së Turqisë, krejt kjo me qëllim që të përfitohet nga kjo formë e bashkëpunimit.