Takim me Ambasadorin Gjerman

Pas takimit me  Ambasadoren Franceze, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Sllobodan Petroviç ka pritur Ambasadorin Gjerman në  Kosovë, z. Petera Blomajera. 27 shkurt 2014, Prishtinë

Pas takimit me  Ambasadoren Franceze, Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Sllobodan Petroviç ka pritur Ambasadorin Gjerman në  Kosovë, z. Petera Blomajera.
Tema kryesore e bisedimeve  mes  Petroviçit dhe Blomajerit ka qenë në lidhje me vendet e rezervuara në  Parlamentin për komunitetin serb.
Gjithashtu është biseduar për pozitën, kthimin dhe sigurinë e komunitetit serb në  Kosovë.