Takim me Kryesuesit e Komunave të Kosovës

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal/MAPL, u mbajt takimi me Kryesuesit e Kuvendeve të Komunave të Republikës së Kosovës.

17 tetor 2012

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal/MAPL, u mbajt takimi me Kryesuesit e Kuvendeve të Komunave të Republikës së Kosovës.

Në këtë takim udhëhequr nga z. Basri  Musmurati, Zëvendësministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, është diskutuar për:

Vlerësimin e ligjshmërisë së akteve komunale nga MAPL dhe komisionet sektoriale –  Zbatimi i kërkesave për rishqyrtim të ligjshmërisë së vendimeve të Kuvendeve Komunale për periudhën janar-shtator 2012 dhe Prezantimin e Raportit për funksionimin e Kuvendeve Komunale, në tre mujorin e tretë të viti 2012