On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takim me Zyrtarë Komunal për Integrime Evropiane

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, përkatësisht, Departamenti për Integrime Evropiane ka organizuar takim me zyrtarët komunalë për Integrime evropiane.

30 tetor 2013, Prishtinë
     
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, përkatësisht, Departamenti për Integrime Evropiane ka organizuar takim me zyrtarët komunalë për Integrime evropiane.

Me këtë rast, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Besnik Osmani theksoi se ky është një rast i mirë për të diskutuar, mu para zgjedhjeve lokale.

“MAPL do të kujdeset që në koordinim me MIE-në të njoftojë, Kryetarët e rinj të komunave për rëndësinë dhe rolin e tyre në këtë proces. Kur jemi tek Raporti i Progresit,  edhe këtë vit, ky raport paraqet një numër të caktuar sfidash. Edhe pse nënvizohet përmirësimi i kapaciteteve të komunave, mbetet akoma punë për t’u bërë sidomos në transparencën e vendimmarrjes së organeve lokale, menaxhimit të tokës, forcimit të kapaciteteve institucionale për komunat e reja, fushën e legjislacionit për vetëqeverisje lokale, fushën e planifikimit dhe investimeve publike etj” .

Ndërkaq, Udhëheqësja e DIEKP-së znj. Rozafa Ukimeraj,  tha se procesi i integrimeve evropiane është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar dhe meqë vetëm para dy ditwsh kanw filluar negociatat për MSA duhet ditur edhe rrugën e gjatë të këtij procesi, ashtu siç dihet se Komunat kanë rolin kryesor në këtë proces.

“Rezultatet e përmbushjes së obligimeve për integrimet evropiane do të maten në Komuna, atje ku njerëzit jetojnë dhe marrin shërbimet, ndërsa arritja e rezultateve të mira, natyrisht se është obligimi ynë i përbashkët, i qeverisë në njërën anë duke hartuar politikat, ndërsa implementimi në anën tjetër që realizohet nga Komunat. Sepse komunat përbëjnë tërësinë e shtetit dhe rezultatet e punës duhet të jenë të koordinuara nga dy nivelet e qeverisjes”.

Në fund, Udhëheqësja e DIE-së znj. Venera Kosumi theksoi se sa i përket çështjes së raportimit të komunave dhe plotësimit të pyetësorëve, në bazë të analizës dhe vlerësimit të bërë pyetësorëve të komunave, janë identifikuar se ka përmirësime nga komunat në çështjen e raportimit dhe plotësimit të pyetësorëve me të dhëna, mirëpo mbetet për t’u dëshiruar që cilësia e raportimit të ngritet dhe përmes saj të ofrohen të dhëna konkrete, të sakta, të përcaktuara për periudhat.

Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane u pajtuan me vlerësimet e dhëna nga zyrtarët e lartë të MAPL-së në çështjen e intensifikimit të komunikimit përmes takimeve mujore që do të mbahen në të enjten e fundit të çdo muaji, me thjeshtëzimin e formatit të raportit, ofrimin e mbështetjes dhe lehtësirave të dhëna nga MAPL. Po ashtu, ZKIE-të vlerësuan takimin e mbajtur dhe theksuan që këto takime janë frytdhënëse dhe të mirëseardhura për neve.

Në përmbyllje të takimit znj. Rozafa Ukimeraj, Udhëheqëse e DIEKP-së i falënderoj të pranishmit për pjesëmarrjen në takim, duke theksuar se “ky do të jetë vetëm takimi i parë në vazhdën e takimeve të rregullta mujore, duke konfirmuar njëkohësisht gatishmërinë e MAPL-së për bashkëpunim në mënyrë që të arrihen rezultate sa më të mira në procesin e integrimeve Evropiane.