On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Takimi i Grupit Ndërministror për Decentralizim

Zëvendëskryeministri Petrovic: Bashkërendimi i aktiviteteve ndërministrore, si dhe shfrytëzimi i të gjitha… Prishtinë,14 korrik 2011

Zëvendëskryeministri Petrovic: Bashkërendimi i aktiviteteve ndërministrore, si dhe shfrytëzimi i të gjitha kapaciteteve ekzistuese është shumë i rëndësishëm për realizimin e synimit strategjik të programit qeveritar

Bashkë-kryesuar nga Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherit edhe Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic dhe nga Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare (ICO), Pieter Feith u mbajt takimi i grupit ndërministror për decentralizim, në të cilin merrnin pjesë ministra dhe zëvendësministra të Qeverisë së Kosovës, përfaqësues të ambasadave, si dhe të institucioneve e organizmave relevant që veprojnë në Kosovë.

Duke vlerësuar si shumë pozitiv hapat e deritanishëm të Qeverisë së Kosovës në kuadër të procesit të decentralizimit, Zëvendëskryeministri Petrovic tha se bashkërendimi i aktiviteteve ndërministrore, si dhe shfrytëzimi i të gjitha kapaciteteve ekzistuese, është shumë i rëndësishëm për realizimin e synimit strategjik të programit qeveritar, i cili ka të bëjë me krijimin e një sistemi të qëndrueshëm dhe efikas të vetëqeverisjes lokale në gjithë territorin e Kosovës.

"Duke punuar në realizimin e qëllimeve tona, me një qasje të koordinimit ndër-sektorial, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën Civile Ndërkombëtare ka funksionalizuar të gjitha grupet punuese sipas planit të veprimit për zbatimin e decentralizimit”, tha Zëvendëskryeministri Petrovic.

Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare z. Pieter Feith tha se shkalla e zhvillimit nëpër komunat e sapokrijuara nuk është e njëjtë ashtu siç nuk janë të njëjta as nevojat e qytetarëve të cilat adresohen nga ato.

"Besoj se me përkrahjen e duhur, e cila ka të bëjë jo vetëm me ndarjen e mjeteve por edhe me ngritjen e kapaciteteve të nevojshme dhe me mbështetjen strategjike nga ana e institucioneve qendrore, ato do të jenë në gjendje që të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët”, tha z. Pieter Feith.

Në  Takimin e  Grupit Ndërministror për Decentralizim, Zëvendëskryeministri Petrovic prezantoi raportin e progresit të grupeve punuese për decentralizim, derisa përfaqësuesit e ministrive të linjës si dhe të Asociacionit të Komunave të Kosovës, kontribuuan me diskutimet e tyre lidhur me progresin e arritur si dhe angazhimet aktuale në krijimin e një ambienti të qëndrueshëm, veçanërisht në komunat e sapokrijuara, në shërbim të të gjithë qytetarëve.

Pas takimit, të dy bashkëkryesuesit Petrovic dhe Feith mbajtën konferencë me media, interesimi i të cilave ishte, veçanërisht, lidhur me situatën në veriun e Mitrovicës dhe krijimin e komunës së re atje. Me këtë rast, ata sërish ritheksuan nevojën por edhe përkushtimin që në partneritet të plotë të sigurojnë që procesi i decentralizimit në Kosovë të jetë i suksesshëm.