On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

U mbajt takimi përmbyllës i Grupit Ndërministror për Decentralizim

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi Takimin përmbyllës të  Grupit Ndërministror për Decentralizim.
Me këtë rast, autoritetet vendore e ndërkombëtare vlerësuan se është bërë avancim në procesin e decentralizimit.

28 gusht 2012, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi Takimin përmbyllës të  Grupit Ndërministror për Decentralizim.
Me këtë rast,  autoritetet vendore e ndërkombëtare vlerësuan se është bërë avancim në procesin e decentralizimit.

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe njëherësh Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, falënderoi të gjitha ata që kontribuuan në mënyrë aktive dhe dhanë mbështetjen e vazhdueshme në zhvillimin e politikave të avancuara në reformimin e pushtetit lokal, e posaçërisht në zbatimin e  procesit të Decentralizimit, proces ky që ka për qëllim ofrimin e shërbimeve publike efikase dhe transparente që është misionin i Qeverisë së Kosovës. 

“Një rol të rëndësishëm në Propozimin gjithëpërfshirës për statusin final të Kosovës, – Plani i Presidentit Ahtisari ka zënë edhe Aneksi III i Decentralizimit. Me qëllim të zbatimit të obligimeve që dalin nga ky plan që ndërlidhen me Decentralizimin, Qeveria e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesin e Zyrës Civile Ndërkombëtare (ICO) ka formuar Grupin Ndërministror të Decentralizimit dhe nëngrupet tjera që janë bash-kryesuar nga përfaqësuesit e ICO-së” andaj, më lejoni që të falënderojë Z. Piter Faith për bashkëpunimin dhe bashkërendimin e aktiviteteve që kemi marr në zbatimin e procesit të decentralizimit-theksoi Zëvendëskryeministri Petrovic.

Në vazhdim të fjalës hyrëse Ministri Petrovic potencoi se  kontribut të jashtëzakonshëm në zbatimin e procesit të Decentralizimit kanë pasur SHBA, Komisioni Evropian, Komuniteti i Donatoreve etj, të cilat kanë financuar një numër të madh të projekteve kapitale, si dhe projekte që ndërlidhen me, ngritjen e kapaciteteve lokale, promovimin e transparencës dhe demokracinë lokale.

Po ashtu edhe Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke falënderuar Bashkësinë Ndërkombëtar theksoi se edhe Qeveria e Kosovës ka bërë arritje të dukshme në garantimin ligjor  të drejtave të komuniteteve

“Qeveria e Kosovës, si krijuese e politikave dhe institucionet tjera në procesin e decentralizimit kanë ndërmarr hapa të rëndësishëm për përmirësimin e mëtejshëm të legjislacionit dhe strategjive me qëllim të gjetjes se modaliteteve më të mira  për  përmirësimin     e procesit. Sigurisht, autoritetet vendore janë bartësit kryesor të procesit dhe mund t’i përgjigjen më mirë nevojave të qytetarëve dhe  përmirësojnë cilësinë  e shërbimeve që i ofrohen qytetarëve, andaj  ky takim përmbyllës është shenjë që vetëm sa konfirmon përkushtimin e  Republikës se  Kosovës që premtimet e bëra për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë do të zbatohen edhe në praktikë – tha Kryeministri Thaçi.

Ndërkohë që Përfaqësuesi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, Peter Feith duke folur për përfshirjen e veriut në procesin e decentralizimit theksoi se ende mbetet shumë punë për tu bërë.

“Përgjigjja për këtë është se duhet shumë punë për tu bërë, paraprakisht duhet të fuqizohet sundimi i ligjit në veri. Shpresoj që qeveria do të arrij të komunikojë me njerëzit në veri dhe të flasë për problemet që i shqetësojnë ata. Mendoj që çdo gjë varet nga pranimi lokal. Nëse qeveria arrin që të bashkëpunojë me qytetarët në veri, atëherë do të arrihet edhe suksesi” , tha Feith.

Në këtë takim të pranishmëve ju drejtua edhe ambasadorja amerikane në Kosovë Tracey Ann nn Jacobson. Ajo tha SHBA do të vazhdojnë të përkrahin këtë proces sikur edhe deri më tani nëpërmjet projekteve të USAID-it.

Në këtë takim, ku morën pjesë zyrtarë të lartë vendore e ndërkombëtare, u prezantua  raporti për zbatimin e procesit të decentralizmit në Kosovë që ofron të dhëna për  bartjen e kompetencave në komuna,  krijimin e pilot njësive komunale, mbajtjen e zgjedhjeve të lira, funksionalizimin e komunave të reja dhe themelimin e Zyrës Administrative në Veri të Mitrovicës.