On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

USAID dhe MAPL shpallin raundin e parë të fondit stimulues për 21 komuna

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic… 05 prill 2011, Prishtinë

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandum Mirëkuptimit në mes Kryetarëve të 21 komunave të Kosovës dhe projektit të USAID-it Iniciativa për Komuna Demokratike dhe Efektive (DEMI).

Gjatë kësaj ceremonie, USAID dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kanë shpallur raundin e parë të Fondit stimulues për komuna, në vlerë prej 660 mijë dollarësh.

Gjatë fjalimit hyrës Zëvendëskryeministri Petrovic falënderoi USAID-in që në vazhdimësi mbështet Komunat e Republikës së Kosovës, me projekte të ndryshme.

"Ky aktivitet i sotëm paraqet vazhdimësinë e  një bashkëpunimit të mirë  I cili ka i kontribuar progresit në drejtim të rritjes së rolit të komunave, njëkohësisht edhe mbështetjen e vazhdueshme edhe për MAPL-në, posaçërisht në zhvillimin e legjislacionit  dhe vendosjen e sistemit të vlerësimit të perfromancës së Komunave.Forcimi i strukturave të qeverisjes lokale me qëllim  të ofrimit të shërbimeve sa më afër qytetarëve paraqet objektivin kryesorë të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, ndërkohë që projekti USAID/DEMI, me mbështetje të vazhdueshme do të fokusohet në tre fushat kryesore: të hyrat vetanake; rritja e cilësisë së shërbimeve komunale dhe transparenca e punës së kuvendeve të komunave” – u shpreh Zëvendëskryeministri Petrovic.

Në vazhdim zëvendëskryeministri Petrovic tha se “duke avancuar sistemin e vlerësimit të performancës së komunave, MAPL në bashkëpunim me USAID/ DEMI do të ndajë  fonde stimuluese për Komunat që kanë treguar rezultate më të mira,  në mënyrë që të rritet konkurrenca ndërmjet komunave për të absorbuar sa më shumë fonde të ndikojë njëkohësisht në rritjen e cilësisë së shërbimeve komunale për qytetarët dhe tashmë MAPL ka ndarë nga buxhetit saj shumën prej 50 000 euro, si bashkëfinancim i këtij fondi”.

Ndërkaq, znj. Azza El Abd, Ushtruese e detyrës së Drejtoreshës së Misionit, Agjencioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë, (USAID), theksoi se USAID-I vazhdon të jetë partner i qëndrueshëm i qeverisjes lokale.

"Suksesi në nivelin lokal është shumë I rëndësishëm për zhvillimin e një shteti, andaj ju si kryetar jeni në pozitën më të mirë të mundshme që të realizoni këtë sukses”u shpreh znj. El Abd.

Në ceremoninë e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit me 21 Komunat Partnere të Programit  ishin të pranishëm Kryetarët, Kryesuesit e Kuvendeve Komunale dhe Drejtorët e komunave së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Asociacionit të Komunave të Kosovës.

Komunat partnere të DEMI-it do të bashkëpunojnë ngushtë në fushat e asistencës teknike profesionale, zhvillimit të kapaciteteve, ndarjes së eksperiencës në mes të kolegëve të nivelit të njëjtë, si dhe qasje në Fondin Stimulues dhe atë Mbështetës.