Vazhdon dita e dytë e trajnimit “Moduli i ueb faqeve të ri – modeluara të komunave”

Vazhdon dita e dytë e trajnimit me Zyrtarët komunal për Teknologji Informative dhe Zyrtarët për Informim, lidhur me prezantimin e “Modulit të ueb faqeve të ri – modeluara të komunave”, si pjesë përbërëse e projektit “IT dhe solucione për komuna”, të organizuar nga MAPL, në bashkëpunim me projektin DEMOS, kompaninë CACTUS dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës.