Zëvendëskryeministri Petrovic viziton Komunën e Istogut

"Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është Ministri e Komunave dhe ka për mision që duke punuar bashkërisht me komunat, ta avancojë qeverisjen lokale në Kosovë” tha Zëvendëskryeministri Petrovic gjatë takimit me Kryetarin e Komunës z. Haki Rugova… "Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është Ministri e Komunave dhe ka për mision që duke punuar bashkërisht me komunat, ta avancojë qeverisjen lokale në Kosovë” tha Zëvendëskryeministri Petrovic gjatë takimit me Kryetarin e Komunës z. Haki Rugova.

Zëvendëskryeministri Petrovic tha se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, nëpërmjet projekteve të dedikuara për komunat do ti ndihmojë komunat në realizmin e projekteve me interes për komunat dhe qytetarët.

Ndërsa kryetari I Komunës së Isogut,  z. Haki Rugova e falënderoi z. Petrovic për vizitën dhe falënderoi për bashkëpunimin që ka treguar MAPL –ja dhe  përkrahjen që i ka dhënë komunës së Istogut.