On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Zëvendëskryeministri Slobodan Petrovic merr pjesë në konferencën “Kremtimi i ditës Ndërkombëtare Rome”

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic mori pjesë në Konferencën e organizuar nga zyra e Kryeministrit “Kremtimi i ditës Ndërkombëtare Rome”… 08 Prill 2011, Prishtinë

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic mori pjesë në Konferencën e organizuar nga zyra e Kryeministrit “Kremtimi i ditës Ndërkombëtare Rome”.

Konferencën e hapi kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi i cili shprehu mirënjohje për punën efektive të zyrës së Komuniteteve, zyrë kjo e  cila vepron në kuadër të zyrës së Kryeministrit.

"Qeveria e Kosovës në vazhdimësi do të mbështes projektet që do të implementohen për të përmirësuar jetën e komunitetit rom andaj ju garantoj angazhimin tonë më qëllim të përmirësimit edhe në edukim dhe shkollim” theksoi Kryeministri Thaçi.

Duke ju uruar Ditën Ndërkombëtare komunitetit rom, zëvendëskryeministri Petroviq, tha se Qeveria e Kosovës ndjen obligim dhe përgjegjësi të madhe për integrimin e romëve, por kjo nuk munc të ndodh brenda natës, andaj kërkohet kohë.

"Kërkoj tejkalimin e të gjitha paragjykimeve të cilat ekzistojnë në shoqëri , në të cilën rolin kryesor e kemi secili nga ne si individualisht ashtu edhe nga sektori joqeveritar.  Respektimi i të drejtave të njeriut dhe pakicave është një është një parakusht i rëndësishëm për stabilitetin social dhe politik si  dhe zhvillimin ekonomik. Trashëgimia kulturore e komunitetit rom është trashëgimi e të gjithë qytetarëve të Kosovës, si trashëgimi e komuniteteve tjera që jetojnë në të. Kultura dhe multi-kulturalizmi është një nga faktorët e rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë. Unë nga pozita ime si zëvendëskryeministër ju premtoj se kjo qeveri ka për obligim të sigurojë jetë më të mirë dhe më të sigurtë për të gjitha komunitetet”-u shpreh zëvendëskryeministri Petrovic.

I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe Christopher Rowan, Zëvendës i Përfaqësuesit Civil Ndërkombëtar. Ai  përgëzoi komunitetin rom për Ditën Ndërkombëtare duke theksuar se ndihet i lumtur, që komuniteti rom tani ka kushte më të mira, sepse qeveria e Kosovës ka krijuar mekanizma për integrimin e romëve .

"Gëzohem që shoh këto grupe punuese që punojnë për komunitetin rom, andaj edhe mbështetja e Bashkësisë Ndërkombëtarë nuk do të mungojë” u shpreh. Z. Rowan.

Në anën tjetër,  Zylfi Merxha, përfaqësues i komunitetit rom, pasi falënderoi folësit pararendës, theksoi pakënaqësitë e tij në lidhje me respektimin e të drejtave të komunitetit rom. Por njëherit ai tha se shpreson në fjalët që u thanë më herët dhe se tani e tutje ky komunitet do të gëzoj të drejta që meriton.